ICT op Sintermeerten

Het Sintermeertencollege maakt volop werk van het toepassen van ICT in het onderwijs. De school biedt leerlingen en medewerkers een moderne ICT werkomgeving. In de onderbouw leren de leerlingen omgaan met tekstverwerking, presentatieprogramma's, spreadsheetprogramma's in een Officepakket.

Bij bepaalde vakken wordt ingegaan op de ontwikkeling van mediageletterdheid. Hoe ga je om met moderne media en hoe gaan deze media met jou om?

Smartphones kunnen op het Sintermeertencollege gericht ingezet worden in het onderwijsleerproces. Daarbij kunt u denken aan online zoekopdrachten, overhoringen en quizen.

Alle leerlingen en docenten werken met de electronische leeromgeving SOMtoday. Daarmee kunnen de leerlingen en docenten tijd en plaats onafhankelijk aan het werk.

Met het lesvak Mediawijsheid in de brugklas en keuzevak Informatica in de bovenbouw kun je je voorbereiden op een werkbare toekomst met ICT (Informatie en Communicatie Technologie). Dit gaat op de volgende manieren:

• Bruikbare ICT basisbegrippen en instrumentele vaardigheden aanleren voor toekomstige beroepen van leerlingen in vele sectoren van de maatschappij (PC als digitaal gereedschap: tekstverwerken, presenteren, rekenblad, database).

• Technische basis bieden ter voorbereiding op vervolgonderwijs in Informatica en aanverwante beroepsopleidingen of studies (HBO, Universiteit). Thema’s: hardware en software, HTML webdevelopment, datacommunicatie en netwerkinfrastructuur, systeemontwikkeling en code programmeren, SQL database ontwerp en management. Met het vak Informatica krijgen VO leerlingen een voorsprong op leeftijdsgenoten.

• Leerlingen inzicht geven in de diverse aspecten van ICT en (kantoor)automatisering, zodat ieder een weloverwogen keuze kan maken in welke richting hij/zij zich beroepsmatig wil specialiseren (technisch, communicatief, managerial, bedrijfskundig, sociaal, creatief).

• Oriënteren op niet-technische aspecten van ICT/automatisering, zoals projectmatig werken, team management, multimedia presentatie, functioneel ontwerp en tele-educatie.

 

 Besturingsystemen

 
Apple OS X Linux Microsoft Windows