Etalage

Sintermeerten laat je hier zien welke projecten zijn ontwikkeld. Tevens vind je hier publieke websites van docenten die je op speciale vakgebieden verder helpen.

ICT

ICT op Sintermeerten is doel én middel. In het vak informatica op de bovenbouw gaan we in op ontwikkelingen en bieden een goede basis voor vervolgonderwijs in Informatica en aanverwante beroepsopleidingen of studies (HBO, Universiteit). Thema's: hardware en software, HTML  webdevelopment, datacommunicatie en netwerkinfrastructuur, systeemontwikkeling en code programmeren, SQL database ontwerp en management. Met het vak Informatica krijgen VO leerlingen een voorsprong op leeftijdsgenoten.

In het vak informatiekunde krijgen alle leerlingen les in het gebruik van basissoftware voor de pc. Tevens gaan we in op het gebruik van een elektronische leeromgeving en mediageletterdheid.

Internationalisering 

Sintermeerten neemt deel aan diverse programma"s die ondersteund worden door de Europese Commissie. In 2016-18 zullen leerlingen van TTO deelnemen aan het programma War Horse, een samenwerking met een Engels partnerschool om de oorzaken en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog te onderzoeken.

Sport actief!

 

In de etalage komen de resultaten van Sportactieve programma's. Klassencompetities, foto's, info over survival en buitenschoolse sport.

Academische School

Sintermeerten is een Academische Opleidingsschool. Dit betekent dat docenten worden aangemoedigd binnen school onderzoek te doen en verder te studeren. Als AOS werken wij samen met Fontys Hogescholen en Open U niversiteit Nederland.Vanaf schooljaar 2009-2010 zullen Guido Timmermans en Paul Roosjen -op verzoek van de directie- een onderzoek starten naar rendement van het onderwijs op Sintermeerten. Het is de bedoeling dat niet zozeer rendementscijfers (Trouw, Inspectie) centraal staan, maar eerder onderwijsrendement.
In het schooljaar 2008-2009 deden Paul Roosjen en Nico Zijlstra in het kader van de Academische School voor Sintermeerten een praktijkonderzoek naar het functioneren van de HAVO. Het rapport werd op 17 juli 2009 aangeboden aan de directie.
Website Academische School Limburg >>

 

 Projecten en Curriculumactiviteiten

 
Er zijn momenteel geen actieve aankondigingen.