MEP 2016-17

MEP conferentie 2017

De puntjes op de ï, 18 mei 2017
De derde dag van het MEP begon, zoals elke dag, met het ontbijt. Net als de andere dagen moeten de commissieleden weer vroeg uit de veren, om kwart over negen beginnen namelijk de lobby workshop en persconferentie. Voor de persconferentie mogen de commissies allemaal 4 gedelegeerden uitkiezen om hun te vertegenwoordigen. Wie kan de pers tevredenstellen en de antwoorden het best formuleren?

De commissie die het spits afbijt en als eerste het vragenvuur van de pers ondergaat is de commissie Binnenlandse Zaken. De gedelegeerde van Duitsland laat weten dat het een zware week was, compromissen sluiten is immers lastig.

De volgende commissie die mag plaatsvinden aan de tafel is Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Jongeren zijn de toekomst en daarom is deze resolutie dan ook zo goed, we moeten ons richten om de toekomstige generatie zo gezond mogelijk te krijgen.

Hierna begon voor Internationale Handel ook het vragenvuur. De leden van de commissie kunnen vlot antwoorden op de vragen en verduidelijken ook sommige punten.

Cultuur en Onderwijs, een commissie die zich echt richt op de volgende generatie, omdat deze immers ook van ongekend belang is. Door het tertiaire onderwijs door heel Europa op een lijn te trekken, kan een burger overal in de EU aan de slag.

De NAVO zal altijd een discussiepunt blijven, er zijn altijd mensen die een militaire Europese grootmacht prefereren boven het samenwerkingsverbond van de NAVO. Toch zijn hier compromissen over gesloten, daarom is de commissie Buitenlandse Zaken er ook zeker van dat de resolutie wordt aangenomen.

Bij de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling is het streven naar één groot beleid in de Europese Unie op het gebied van landbouw. Alle aspecten zijn behandeld volgens de commissieleden en iedereen is tegemoetgekomen in dit vraagstuk.

De laatste commissie die ondervraagd werd, is Sociale Zaken. De oplossingen zijn gericht op landen met een grote werkeloosheid, maar ook juist op degenen die hier juist weinig last van hebben. De leden beantwoordden de vragen met vertrouwen en ze zijn allen tevreden over de resolutie.

De andere helft van de tijd kregen de deelnemers ook een lobbyworkshop van de spreker M. Labovic, deze om de fijne kneepjes van het vak te leren voor de lobbysessie die er ’s avonds voor de deelnemers aan zou komen. Hij vertelt dat je niet te snel onder te indruk moet zijn van de anderen. Anders ga jij je anders gedragen tegenover diegene. Na de workshop verlaten de deelnemers weer net wat meer geïnformeerd de zaal. Nu nog even foto’s maken en snel lunchen met de commissie. Dan weer door naar de commissievergaderingen waarin de speeches, soms op originele wijze, verdeeld worden. Hierna is het tijd voor de delegatievergaderingen waarbij de delegaties, na twee dagen intensief debatteren en een bordenvol programma, eens rustig bij elkaar kunnen zitten en overleggen wat nu eigenlijk het best is voor hun land.

Na de laatste officiële vergaderingen mogen de meiden comfortabele schoenen aandoen, want nu gaan we op pad naar het centrum van Kerkrade. Eerst dineren met de delegatie. Dit is de eerste keer in de week dat ze met de delegatie bijeen zitten, dus er wordt veel bij gekletst. Maar je hoort de deelnemers ook stiekem al lobbyen. Als alle buiken vol zitten, gaan we op weg naar het stadshuis van Roermond. We worden welkom geheten door Wiel Gulpen, hij laat ons weten dat hij ons dit jaar met liefde ontvangt maar ook het komende jaar het MEP weer heel graag wil zien. Drankjes zijn er in overvloed en iedereen begint met het lobbyen. Alle gedelegeerden laten blijken dat de sfeer erg leuk is. “Gezellig druk, veel lawaai, maar ook veel goede woorden,” laat een van de gedelegeerden van Finland weten. Amendementen worden opgesteld, tekstuele wijzingen ingediend, vragen beantwoord, en delegaties overtuigd. Er hangt een goede sfeer, veel minder ongemakkelijk dan de eerste dagen. Je kan op iedereen afstappen en je wordt met open armen ontvangen. Na de lobbysessie is er weer een delegatievergadering. Is de mening van de delegatieleden veranderd? Wordt er een amendement ingediend? Gaan we mee met een amendement van een ander? Dit zijn allemaal vragen die besproken moeten worden. Sommige landen besluiten om een terrasje te pakken in het centrum van Kerkrade, anderen kiezen ervoor om eerst terug naar het Rolduc te lopen om daar op het binnenplein te gaan zitten. ’s Avonds gaat de kelderbar open voor een tweede informele lobbysessie. Mensen zijn druk in de weer met speeches schrijven en handtekeningen verzamelen voor amendementen. Toch hoor je ook dat vele gewoon even willen ontspannen en van de laatste avond van het MEP willen genieten. Met nieuwe vrienden wordt er een drankje gedronken, een praatje gemaakt en met gezonde zenuwen voorbereid voor het plenair debat.

Discussiëren en rivaliseren, 16 mei
De journalisten (Magali Meijers, Zoë Berghmans en Anouk de Bruin) verzorgen deze Conferentie iedere dag een dagverslag.

De tweede dag van de Limburgse MEP Conferentie stond in het teken van de commissievergaderingen. Van half negen tot zes werd er gediscussieerd over de verschillende vraagstukken.

De Commissie Buitenlandse Zaken-Veiligheid en Defensie bezigen zichzelf met de Europese defensie-industrie die bevorderlijk moet zijn voor de gezamenlijke militaire capaciteit door zijn integrerende, duurzame, innovatieve en concurrerende karakter. De Commissie Internationale Handel heeft zich bovenal bezig gehouden met de problemen waar de Europese Unie tegenaan loopt doordat steeds meer Europese bedrijven worden overgenomen of worden gefuseerd met bedrijven buiten de EU zone, hierdoor wordt de Europese concurrentiepositie verslechterd. De Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken discussiëren het controversiële onderwerp migrantenstroom. Hierbij wordt vooral naar de opvang en de verplichte spreiding gekeken. De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken bestudeert de huidige jeugdwerkloosheid, die sterk teruggedrongen moet worden in de volgende jaren. Hiervoor zijn al enkele initiatieven genomen door de Europese Unie maar het blijft een actueel en cruciaal onderwerp. De Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid behandelt het vraagstuk over de problemen die ontstaan door de nadelige gevolgen van roken, hierbij kan gedacht worden aan het vroegtijdig overlijden, de verslechtering van de gezondheid van jeugd door passief roken en de aanzienlijke begroting die jaarlijks naar de gezondheidszorg gaat hiervoor. De commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling nemen de Europese Landbouwsector onder handen. Zij zoeken naar duurzame innovaties die mogelijk de toekomst van de Europese Landbouwsector verbeteren, maar moeten tegelijkertijd ook rekening houden met de internationale concurrentie markt. De Commissie Cultuur en Onderwijs bespreekt de hoge werkloosheid onder de afgestudeerden van het tertiair onderwijs, dit ten gevolge van de slechte afstemming door scholen op de behoeften van de maatschappij.

Alle commissievoorzitters leverden netjes op tijd de resoluties in en konden na het bespreken van mogelijke verbeteringen gerust naar het diner. De activiteit die hierop volgde wordt vaak gezien als de gezelligste avond van de Conferentie. Snowworld is elk jaar weer een succes, veel deelnemers zien dit als een kans om even los te gaan na het lange vergaderen. Om deze relaxte sfeer te bereiken werden er verschillende spelletjes opgezet. Ten eerste was er een geblinddoekte race, waarbij een van de commissieleden de ander moest begeleiden zonder woorden te gebruiken. Nadat zij op de top van de berg kwamen moest de geblinddoekte omlaag sleeën. Ten tweede moesten de commissieleden collaboreren om via lange skilatten, waar vijf mensen op pasten, de overkant te bereiken. Hiernaast was er ook het slipgevaarlijke spel ‘wrak lopen’, hierbij werkten vier leden samen om sneller dan de opponent aan de overkant te komen via vijf stukken ‘’wrak’’. Ten slotte was er het beruchte sumoworstelen, waar de deelnemers in grote pakken moesten strijden  totdat een van de twee deelnemers met hun rug de grond aanraakte. Alle commissies streden tegen elkaar, de uiteindelijke winnaar van de wedstrijd was de Commissie SOZA. Deze geweldig amuserende avond werd afgesloten door een apres-ski  vol met de grootste hits van dit moment waar alle deelnemers gezellig nog even konden dansen en kletsen!

First impression, 15 mei
De journalisten (Magali Meijers, Zoë Berghmans en Anouk de Bruin) verzorgen deze Conferentie iedere dag een dagverslag.

Gisteren begon de dag vroeg voor de bestuursleden, journalisten en commissievoorzitters. Om zeven uur vertrok de trein naar Station Maastricht, waar de deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie 2017 ontvangen zouden worden. Van 8:00 uur tot 8:30 uur stroomden de deelnemers binnen, allemaal even enthousiast om deel te nemen aan deze geweldige conferentie. Nadat alle commissies compleet waren, werden de spullen in de bus geladen.

De speurtocht die hierop volgde was een goede gelegenheid om een basis te leggen voor een goede samenwerking, wat de volgende paar dagen noodzakelijk is voor een sterke resolutie. De busreis en de aankomst verliepen verder heel soepel. Na een lekkere lunch in Rolduc begon pas het échte werk; de commissievergaderingen.

Tijdens de commissievergaderingen werden de eerste delen van de resolutie op papier gezet. De vraagstukken werden doorgesproken, en er werd al goed nagedacht over de IC’s. Bij veel commissies was goed te merken dat de teambuilding geholpen had. De sfeer zat er goed in, er was een actieve houding en er waren veel bruisende ideeën. Vandaag zullen de deelnemers verder werken en hun resolutie afmaken en perfectioneren.

Na deze eerste commissievergaderingen, gingen we op weg naar Maastricht voor de officiële opening. Iedereen werd welkom geheten, waarna Mathijs van Haver, voorzitter van Stichting MEP Limburg, een indrukwekkende speech gaf. Hierna hielden de delegaties landenspeeches ter introductie van hun land. Deze speeches werden onderbroken door het debat van Erik Koppe (VVD), Gertjan Krabbendam (GroenLinks) en Rudy Tegels (CDA). Zij discussieerden over de achturige werkdag en de grote migratiestroom die de Joods-christelijke normen en waarden kunnen beïnvloeden. Bij beide debatten was het geen moeilijke weg naar een compromis. Elk lid wilde graag nog een advies aan de deelnemers meegeven. Rudy Tegels wilde ten eerste alle deelnemers complimenteren op het feit dat er goed opgelet werd, daarnaast zei hij: ‘’Politiek is om mensen te overtuigen, je kan anderen alleen overtuigen als je naar elkaar luistert’’. Erik Koppe benadrukte dat het belangrijk is om te denken en te luisteren vanaf de achtergrond; door met ‘’een ander oor’’ te luisteren kun je je veel beter verplaatsen in een ander.

Na de officiële opening was het eindelijk tijd voor het diner, per bus werden we naar het centrum gebracht. De groep werd gesplitst, een helft ging eten bij restaurant Momus en de andere helft bij eetcafé Minckelers. In allebei de restaurants beviel het eten goed, hierna was nog enige tijd over totdat we weer werden opgehaald. Veel deelnemers maakten van deze tijd gebruik om een ijsje te eten of om even rond te lopen over de Kermis op het Vrijthof.

De dag werd afgesloten met een vrije avond, een leuke kans om elkaar beter te leren kennen in de beruchte bar van Rolduc. Maar, wel op tijd naar bed, want vandaag moesten ze weer vroeg én fris en fruitig op.

Straatsburgreis V

Het Europees parlement

Een beetje vermoeid werden de deelnemers wakker op de laatste dag van de reis naar Straatsburg. Na het uitchecken vertrok de groep naar het Europees Parlement, de laatste instantie die op het programma stond. Hier zagen wij eerste een filmpje en kregen we later verdere uitleg over de werking van het Parlement, maar ook het ontstaan van de EU. Het was oorspronkelijk begonnen voor de handel van de grondstoffen kool en staal. Dit zou als gevolg hebben dat er geen oorlog meer kon ontstaan.
Daarna kregen wij een rondleiding door het prachtige gebouw. De grote vergaderzaal maakte erg veel indruk, hier werd ook uitgelegd hoe de plaatsen van de Europarlementariërs zijn verdeeld en hoe het werkt met de verschillende talen die worden gesproken tijdens de vergaderingen.
Na de laatste instantie bezocht te hebben, stapten we de bus in om te vertrekken naar Luxemburg. In Luxemburg hebben we een paar uur vrije tijd gehad. Hier had iedereen de kans om nog even te doen wat die wilde en te genieten van elkaars aanwezigheid. Het was ook in Luxemburg waar wij ons laatste diner hebben genuttigd.
Na genoten te hebben van een heerlijke pizza, was het toch echt tijd om naar huis te rijden. In Luik hebben we afscheid genomen van de Belgische vrienden en in Maastricht en Sittard werd de rest van de groep afgezet. Na zo´n mooie hechte week is afscheid nemen niet gemakkelijk. Het is dan ook maar goed dat er nog genoeg andere activiteiten zijn van MEP die kunnen dienen als reünie.
We kunnen terugkijken op een geweldige reis, waarbij iedereen veel ervaringen, kennis en herinneringen heeft opgedaan die niet snel zullen vervagen.

Straatsburgreis IV

Raad van Europa, Levensgroot bordspel, Straatsburg-by-night

Uitgerust en opgewekt vertrokken de Straatsburgreizigers op donderdagochtend wederom naar de Raad van Europa. Er stonden verscheidene meetings met politici en een rechter op het programma.
Iets later dan gepland kwam de heer Gryffroy, Vlaams parlementslid, binnen.
Hij was meteen razend enthousiast over de vragen die de deelnemers hadden voorbereid en wist deze ook met veel empathie te beantwoorden. Hij wist ons vanalles te vertellen en uit te leggen over de politiek. Daarnaast wist hij ook nog eens veel te vertellen over de geschiedenis van België.
        ‘België is gecreëerd als buffer tussen Frankrijk en Duitsland’
Tot slot bracht hij ons nog erg veel bij over het opwekken van energie en alle problemen en politieke beslissingen die daarbij komen kijken.
Meteen daarna stond meneer Jan Kleijssen klaar om de groep te woord te staan. Het onderwerp dat hier centraal stond was terrorisme. De recente aanslagen werden aan de kaak gesteld en er werd gepraat over hoe de politiek hierop reageert en hierop zou moeten reageren. Ook andere misdrijven kwamen aan bod, bijvoorbeeld cyberbullying en de problemen omtrent vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Hij was verbaasd over het enthousiasme van de groep.
Vervolgens gingen de deelnemers nog in gesprek met de heer Paul Lemmens, Belgisch rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij was een van de rechters die woensdagochtend de rechtszaak tegen Nederland had behandeld. Hierdoor wist hij ons alle details te vertellen over deze zaak en de problemen die de zaak met zich meebrengt. Hij heeft ook veel informatie gegeven over de gang van zaken in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, gezien dit toch wel complexe zaken zijn. Helaas krijgen we de uitspraak over de zaak pas over 6 tot 12 maanden.
Na een heerlijke lunch bij Restaurant Le Dix te hebben genuttigd vertrok iedereen richting Lieu d´Europe. Ons bezoek hier werd ingeleid met een interactieve presentatie waar iedereen zijn eigen inbreng kon geven. Na deze introductie werd het levensgrote bordspel gestart. De groep werd in vier kleine teams verdeeld. In dit spel moesten de deelnemers vragen over de EU beantwoorden maar ook uitbeelden en tekenen. Het spel zorgde voor de nodige rivaliteit, genoeg vermaak en bracht veel leerzame informatie.
In de avond kregen de deelnemers even de tijd om het centrum van het mooie Straatsburg te verkennen. Hier hebben zij de laatste avond in Straatsburg dan ook van een diner. Later in de avond hebben ze nog geamuseerd kunnen kijken naar alle acts die de deelnemers hadden voorbereid voor de bonte avond, want bont was het zeker!
Wederom kunnen we allemaal terugkijken op een dag die meer dan geslaagd was!

Straatsburgreis 2017 III

Een drukke dag vol variatie
Vanochtend stonden de deelnemers al voor dag en dauw klaar om te vertrekken naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Hier gingen ze een rechtszaak bijwonen die tegen Nederland was aangespannen. De aanwezige rechters moesten een uitspraak doen over een Nederlandse huisvestingsverordening. Deze wet zou onrechtmatig toestemming aan residenties verlenen om mensen met bijvoorbeeld een strafblad of een uitkering te weigeren. Volgens de klagers wordt deze wet gebruikt om conflicthuishoudens te verspreiden om hiermee het ontstaan van beruchte wijken te voorkomen.

De klager betreft een vrouw die werd geweigerd in de gemeente Rotterdam en hierna naar het Hof van de Rechten van de Mens was gestapt, omdat ze van mening is dat deze wet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), namelijk met art. 2 Protocol No.4 EVRM waarin wordt bepaald dat ieder mens het recht heeft om zijn eigen verblijfplaats te kiezen.

Na deze interessante zitting ging de groep naar de Raad van Europa, waar zij Anouchka van Miltenburg, lid Tweede Kamer VVD, ontmoette. Gezien haar geschiedenis in de journalistiek wist zij veel te vertellen over de media in de politiek en haar invloed op de samenleving.

    “Nieuws is over het algemeen slecht, als het goed is, is het standaard.”

Ook heeft ze de deelnemers veel verduidelijking gegeven over de Tweede Kamer in het algemeen en over de sfeer. Ze wist hun als jeugd gerust te stellen, dat ook al stemmen ze nog niet, ze worden wel degelijk vertegenwoordigd!

    “stemmen is maar één manier om invloed uit te oefenen op de politiek, er zijn vele andere, ook als je nog geen 18 bent.”

Na genoten te hebben van een heerlijke lunch en kopje koffie, vertrokken de deelnemers naar Lieu d’Europe. Hier was van te voren een ruimte geboekt waar ze een workshop zouden krijgen door AIESEC over leiderschap. De workshop was erg interactief. De deelnemers werden goed beziggehouden met het schrijven van speeches als president en het antwoord geven op gewetensvragen. Hier hebben ze geleerd dat, ook al hebben we al gauw kritiek op een leider, het echt nog niet zo gemakkelijk is om in zijn of haar schoenen te staan.

Hierna werden de deelnemers uitgenodigd door Dhr Elderenbosch op zijn eigen residentie, de Nederlandse Ambassade. Dit gebouw alleen al was erg chic.

     “Niemand wilde naar Moskou, dus deed ik dat maar.”

Door de vele jaren ervaring, en het vele reizen van Dhr Elderenbosch had hij veel expertise, vooral over de conflicten die de Raad van Europa mee maakt of mee heeft gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn Rusland en Azerbeidzjan.

    “wij zijn geen conflict organisatie, wij zijn ervoor om te zorgen dat wat we vandaag zaaien later mooi tot bloei komt.”

Deze drukke dag werd beëindigd in een gezellig Italiaans restaurantje, waar de deelnemers erg lekker, maar vooral erg gezellig, Italiaanse tapas hebben gegeten. Ook de derde dag was weer een groot succes.

Straatsburgreis 2017 II

De Raad van Europa
De eerste ochtend in het hotel beviel goed. De deelnemers hoefden niet al te vroeg op te staan en er stond een heerlijk ontbijt voor hen klaar. Nadat de laatste kop koffie was opgedronken, werd het weer tijd om dingen te bezichtigen. Deze dag stond helemaal in het teken van de Raad van Europa. Na ontvangst werden de deelnemers naar een klein bioscoopzaaltje gebracht. Hier kregen zij een film te zien over de werken en doelstellingen van de Raad van Europa.

Na dit informatieve filmpje kregen de Straatsburgreizigers de kans om een vergadering van het Parlementaire Assemblee bij te wonen. Meteen toen de deelnemers binnenkwamen, kwam de president van Cyprus binnenlopen voor zijn speech. Hij vertelde over zijn land en de problemen waar zij tegenaan lopen, waarna er door de rest van het Assemblee kritische vragen werden gesteld. Dit zorgde voor enige spanning en een interessante vergadering.
Na de vele indrukken was het tijd voor een rustig moment; het was tijd voor de lunch. Het restaurantje waar de deelnemers zouden lunchen was gesitueerd in een prachtig, groot park, dat was bedekt met een mooi dun laagje sneeuw. Na in het lekkere warme restaurant  genoten te hebben van het menu van de dag, was er dan ook tijd om een wandeling te maken door het mooie landschap eromheen. De ijzige wind kon niet opboksen tegen het mooie park en haar witte charme.
Hierna was het weer tijd voor een informatiever programmaonderdeel. We liepen terug naar het gebouw van de Raad van Europa, waar we hadden afgesproken met een aantal sprekers. Ria Oomen beet het spits af. Mevrouw Oomen heeft al vaker voor onze groep gesproken en door haar jarenlange ervaringen in de politiek, op verscheidene gebieden, heeft ze veel expertise en kon ze alle vragen beantwoorden.

    “Religie zelf is niet het probleem, intolerantie voor andermans religie is het probleem”

Met haar groots enthousiasme voor Europa gaf ze ons ook veel inspirerende tips, en haar eigen visie op de politiek.

    “Als je de kiezers achterna loopt , zie je hun gezicht niet meer en kan je niks meer voor ze betekenen.”
    “Je bent er niet voor jezelf, maar voor elkaar, dat moet je drijfveer zijn.”

Na Mevrouw Oomen stond de heer Tiny Kox voor ons. Hij wist ons vooral te interesseren met zijn vergelijkingen tussen het heden en verleden. Zo sprak hij wijze woorden over ‘het Europa van de toekomst’, door naar het verleden te kijken. Ook persoonlijke vragen waren welkom en werden allen beantwoord.

     “De unie is in de negentiger jaren veranderd van de beschermer van burgers naar een unie die streeft naar macht.”
    “ik wilde profvoetballer worden toen ik jong was.”

Als laatste spreker van deze dag was de heer Mart van de Ven, VVD, aan het woord. Zijn toespraak was zeer contrasterend met zijn voorgangers. Zo sprak hij Ria Oomen tegen met:

    “je moet geloven in je eigen kracht. Ik geloof niet dat een overheid voor iedereen persoonlijk zorgt.”

Meneer van de Ven werkte in de financiële sector en wist ons alles te vertellen over het belastingsparadijs en alles wat daarbij komt kijken.

    “Ik was de enige binnen de belastingdienst die sinterklaas kon spelen.”

Deze interessante dag werd afgesloten met een heerlijk Amerikaans diner: een hamburger zoals die hoort. We kunnen terug kijken op een mooie informatieve dag en we kijken uit naar de volgende dag. Vroeg naar bed, want we moeten weer vroeg uit de veren!

Straatsburgreis 2017 I

Het is maandagochtend 9 uur. Iedereen staat de popelen om te vertrekken: MEP Limburg gaat wederom naar Straatsburg. Vanuit Sittard vertrokken we naar Luik, om daar onze Belgische vrienden op te halen, die natuurlijk ook het privilege hebben om mee te gaan. Na een kleine stop voor de Belgische grens kwam de zeer enthousiaste groep aan in Luxemburg. We gingen op deze eerste dag het Hof van Justitie bezoeken. Toen iedereen de beveiligingsprocedure had doorstaan, kon de rondleiding door het majestueuze gebouw beginnen.

De gids was erg enthousiast en wist veel nieuwe informatie en grappige weetjes te vertellen. Zo liet hij ons weten dat er van 1952 tot 1984 geen enkele vrouwelijke rechter heeft gewerkt bij het Hof. Ook bevestigde hij dat meer dan de helft van de werknemers van het Hof tolk als beroep hebben.

Vervolgens kregen we een presentatie van de assistent van de Nederlandse rechter Mevrouw Prechal. Ze heeft ons uitgelegd hoe het Hof van Justitie te werk gaat en heeft ons een aantal voorbeelden van zaken gegeven die zij behandeld heeft. Ook heeft ze verteld over haar werk en taken bij het Hof van Justitie. Een stagiaire van deze mevrouw heeft ons vervolgens nog tips gegeven over hoe we een stageplek bij het Hof kunnen bemachtigen.

Onder de indruk van het gebouw en de presentaties reisden we verder naar Straatsburg. Daar eenmaal aangekomen, mocht de groep genieten van echte Straatsburgse kost; tarte flambé. Na een heerlijke maaltijd heeft de groep ingecheckt en het hotel eigen gemaakt.

We kijken terug op een geslaagde eerste dag en zijn ervan overtuigd dat ons nog een geweldige week te wachten staat.
MEP Limburg op Facebook> 

Nederland leest eindigt in debat

Afgelopen woensdag, 30 november, was er in Schunck een debat over democratie om de jaarlijkse campagne 'Nederland Leest' af te sluiten. In heel Nederland werd op hetzelfde moment gedebatteerd met publiek, gerenommeerde schrijvers, filosofen en kunstenaars over diverse stellingen. Een perfecte avond om aan deel te nemen met de MEP-deelnemers van vorig jaar!
Ook al was het niveau hoog en vereiste het luisterend oor een bijhoorlijke woordenschat, hebben onze v5-leerlingen geïnteresseerd meegeluisterd en ook meegedebatteerd over de stelling dat sociale media de democratie beschadigt...dat moet je natuurlijk niet tegen de jongeren van nu zeggen! Het wat oudere publiek werd even duidelijk gemaakt dat 'de jeugd van tegenwoordig' echt wel zin van onzin kan onderscheiden. Daar hadden wij, als begeleidende docenten, niets aan toe te voegen.
Weer een leuke en leerzame avond!
Lianne Schuppert

Model European Parliament (MEP) in Den Haag, september 2016

De week van 25 tot 30 september was voor mij een week vol koffie, vergaderingen en stropdassen knopen. Natuurlijk niet een doorsnee weekje voor een middelbare scholier. Maar zeker een week om nooit te vergeten.
Ik was namelijk gekozen om als vertegenwoordiger van mijn school naar de Nationale ronde van het MEP te gaan. MEP staat voor Model European Parliament. In feite een mini versie van het Europees parlement. Je krijgt een land toegewezen en debatteert namens dat land over verschillende vraagstukken om dan uiteindelijk de oplossing van jou vraagstuk te presenteren en ervoor te zorgen dat deze oplossing ook daadwerkelijk wordt aangenomen in het slotdebat. Dit alles gebeurt natuurlijk formeel, in pak en stropdas. Dat klinkt misschien redelijk saai, maar niets is minder waar.
Mijn week begon in Middelburg. De eerste dagen vond er introductie plaats, we hadden een leuke rondvaart en leerden zowaar nog wat over de stad. De 2 dagen daarna waren de echte strijd. De commissievergaderingen.  Hierin werd lang overlegd over ons vraagstuk want uiteindelijk moest ik samen met mij collega’s van de andere Europese landen met een oplossing komen voor ons vraagstuk. Denk hierbij aan vergaderingen van 8 uur waar menig theetje en koffietje er doorheen zijn gegaan.
Hierna volgden nog 3 Dagen in Den Haag. Hier werden in de eerste kamers speeches gehouden door elk land en vervolgens de oplossingen van iedere commissie besproken in de plenaire vergaderingen. Je moet je eigen oplossing kunnen verdedigen in deze vergadering en ervoor zorgen dat deze dan, als bekroning voor al je werk, aangenomen wordt via stemming. Ik kan uit eigen ervaring spreken dat er geen beter gevoel is die oplossing waar je dan dagen aan hebt gewerkt, eindelijk wordt aangenomen.  Die overwinning voelde als een waardige afsluiting van een interessante, leerzame maar vooral leuke week.
MEP laat je kennismaken met de politieke wereld. Het debatteren is daar maar een klein onderdeel van.  Je ontmoet een heel nieuwe groep mensen. Mensen uit alle hoeken van het land. Dat maakt MEP voor mij zo speciaal. Je legt echte connecties en leert nieuwe dingen over jezelf. Daarnaast zijn er ook vaak interessante sprekers, en wie weet vind je wel je roeping via MEP. Mijn MEP avontuur is pas begonnen en ik hoop dat nog veel mensen van het Sintermeerten mij volgen!
Stef

 

Op dit moment is één van onze leerlingen, Stef uit V5 aanwezig bij de MEP-conferentie in de Oudezaal van de Tweede Kamer in Den Haag. Stef is een van de gedelegeerden van de provincie Limburg die aan deze debatweek deel mocht nemen en zal vandaag een resolutie indienen namens de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Limburgse MEP Conferentie 2015/2016

Na vier dagen intensief lobbyen, debatteren, speechen, vergaderen en teambuilding, zijn de zes deelnemers van Sintermeertencollege terug in de ‘gewone wereld’. Uit V4 mochten Orlando van den Berg, Ellen Duijsings, Dorian Quodbach, Thijs van der Vleuten, Stef Witte en Iris Thorand onze school vertegenwoordigen. Coen Wolters uit V5 begeleidde de groep als commissievoorzitter.


Aan het eind van deze Limburgse MEP werd vrijdag 15 april van elke school een afgevaardigde gekozen om deel te nemen aan de Nationale MEP Conferentie die in september plaats zal vinden in Den Haag. Deze conferentie is het sluitstuk van het Model European Parliament Nederland en deelname is een grote eer. Onze school zal vertegenwoordigd worden door Stef Witte. Wij wensen hem alvast veel succes!
Onze zes jonge ‘Europarlementariërs’ hebben hun ervaringen van de afgelopen vier dagen als volgt voor jullie weten te verwoorden:
Wij zijn MEP,  het parlement dat een heel continent samen brengt
Wij zijn MEP, waar alle jongeren hun mening kunnen uiten
Wij zijn MEP, waar de knoopjes van de jasjes dicht moeten zijn als je opstaat
Wij zijn MEP, waar iedereen nog slaapt bij het ontbijt
Wij zijn MEP, waar knuffelfeestjes normaal zijn
Wij zijn MEP, waar Polen Spaans spreken (haha)
Wij zijn MEP, waar we mevrouw de voorzitter meneer de voorzitter noemen
Wij zijn MEP,  waar iedereen elkaars kamer inloopt
Wij zijn MEP,  waar commissievoorzitters ook hengeltechnieken uitwisselen
Maar vooral, meer dan alles, zijn we een MEP waar we trots op kunnen met zijn allen!
Meer informatie: http://meplimburg.nl/

Voorronden in Maastricht, april 2015