Nationaal jeugddebat

In Den Haag, in de Tweede Kamer

 
 
 
 
 
Drie leerlingen van Sintermeerten zijn gekozen om mee te doen aan het Nationaal Jeugddebat. 
 
Op 21 november, zijn twaalf van onze leerlingen met andere Limburgse scholieren in een fractie in het Gouvernement in Maastricht in debat gegaan met vier Statenleden. Zij wisten zich tegenover deze politici goed staande te houden. Demi, Lina, Peter, Britt, Ties, Ella,, Dionne, Marie, Amber, Fenne, Demy en Bo: goed gedaan!  
Alle fracties moesten een eigen voorstel maken bij een gekozen onderwerp en werden bij het opstellen en debatteren begeleid door oud-deelnemers en procesbegeleiders. Na een ochtend intensief overleg, presenteerden zij in de middag hun voorstel aan de Statenleden. Tijdens het debat moesten de scholieren deze politici overtuigen het voorstel uit te gaan voeren. De Statenleden waren zichtbaar onder de indruk van de voorstellen en argumenten die door de deelnemers werden gepresenteerd. 

Nationaal Jeugddebat

Aan het einde van het debat werden uit de vijftig deelnemers twaalf enthousiaste scholieren geselecteerd voor deelname aan de verkiezingseditie van het Nationaal Jeugddebat. Deze groep gaat in maart 2017 samen met allemaal jongeren uit de rest van Nederland in debat met verkiesbare Kamerleden. Al onze leerlingen waren enthousiast en hebben een hele leuke en leerzame dag gehad. Drie van onze havo 4 leerlingen zijn geselecteerd: Marie en Dionne uit H4c en Lina uit H4e, gefeliciteerd! 

Film

Uiteraard werd alles vastgelegd door onze cineast, Juul uit H5d. Hij zal van deze dag en het voor- en natraject een promotiefilmpje maken om te laten zien hoe waardevol, leerzaam en leuk deelname aan het debat voor het Sintermeertencollege kan zijn. Ella Kortis houdt een blog bij over haar ervaringen en die van de drie gekozen leerlingen en zal een stukje voor de nieuwsbrief schrijven. De link naar haar blog verschijnt binnenkort op onze site.