Terug naar overzicht

Als het goed is, zijn alle ouders al per e-mail op de hoogte gesteld van een datalek dat ontdekt is in ons leerlingvolgsysteem SOMToday.

Voor de zekerheid plaatsen wij het bericht van onze rector, de heer Thönissen ook hier op deze site.

 

 

Beste ouder/verzorger,
Op donderdagavond 20 december 2018 werden we geattendeerd op een vreemde melding in de huiswerkportal van SOMtoday.
Uit onderzoek is gebleken dat een leerling heeft ingelogd op het account van een medewerker en persoonsgegevens uit het systeem heeft geëxporteerd. Daarnaast zijn cijfergegevens aangepast. Deze aanpassingen zijn inmiddels teruggedraaid en de toegang tot het systeem is geblokkeerd.
De geëxporteerde gegevens zijn de basisgegevens in ons systeem:
- Leerlingnummer
- Voornaam
- Achternaam
- Geboortedatum
- Vestiging
- Opleiding
- Leerjaar
- Stamgroep

Voor zover nu zichtbaar zijn geen andere persoonsgegevens ingezien. Dit wordt verder onderzocht in samenwerking met Topicus, ontwikkelaar van SOMtoday. We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het datalek. Daarnaast is aangifte gedaan bij de politie.

Mochten uit het onderzoek zaken volgen die voor u en uw kind relevant zijn, dan informeren we u hierover.
Neem voor eventuele vragen contact op met dhr. Thönissen, rector, via pwm.thonissen@sintermeerten.nl

drs Paul W.M. Thönissen MA
Rector Sintermeertencollege/ De Nieuwe Thermen