Terug naar overzicht

Na vier, vijf of zes jaar -bij een enkeling is het wat meer- kan de studie op het Sintermeertencollege worden afgesloten met het Centraal Schriftelijk Eindexamen.

De examens worden op Sintermeerten in de grote sporthal afgenomen. Vorige week is de sporthal gevuld met stoelen en tafels. Tot op de centimeter nauwkeurig staan ze opgesteld. De roostermaker heeft de surveillanten aangewezen en de examens zijn per speciale koerier aangekomen.

Kortom, wij zijn er klaar voor! Na een gedegen opleiding en examentrainingen zijn ook de leerlingen klaar voor deze laatste klus op Sintermeerten.

Op 14 mei bijt de Mavo het spits af met Nederlands,  Havo heeft Natuurkunde en Vwo doet Wiskunde A-B of C.

Alle kandidaten wensen we heel veel succes!

eindexamenzaal sporthal leeg 1140

Hoe gaat het verder?

De examens worden eerst gecorrigeerd door de eigen docent en daarna naar een collega van een andere school gestuurd. In overleg wordt dan de eindscore bepaald. Daarna moeten we wachten tot 13 juni voor de uitslag van het Eerste Tijdvak. Hopelijk kan dan de vlag al uit!

Als -onverhoopt- iemand nog niet geslaagd is, of iemand een examen van het Eerste Tijdvak niet heeft kunnen maken, dan kan deelgenomen worden aan het Tweede Tijdvak vanaf 18 juni. De definitieve uitslag komt op 29 juni.
Het diploma en de cijferlijst(en) kunnen op donderdag 5 juli worden opgehaal op de feestelijke zitting.