Terug naar overzicht

Vandaag gaat een nieuw Taaloffensief van start voor een krachtig en samenhangend leesbeleid, een rijk leesaanbod en een positieve leescultuur te stimuleren in Parkstad. Hiervoor gaan SCHUNCK, SVO|PL en gemeente Heerlen samen optrekken. SCHUNCK faciliteert daarbij vanuit hun kennis en kunde met deskundigheidsbevordering en passend ondersteuningsaanbod. De gemeente Heerlen fungeert als aanjager en gesprekspartner.  

Zo willen de drie partijen achterstanden op het gebied van taal inhalen en ongelijkheden verminderen in Parkstad. Bijvoorbeeld met de ‘De Bibliotheek op School’: via het Boek1Boek systeem kunnen leerlingen bibliotheekboeken op school bestellen en laten bezorgen. Of met het aanstellen van taalcoördinatoren op de scholen. 

Taaloffensief is mogelijk door de beschikbaarheid van het Nationaal Programma Onderwijs Dit is in het leven geroepen om leervertragingen, die onder meer door de coronapandemie zijn ontstaan, in te halen. Om te komen tot een structurele samenwerking, gaan de partners daarom ook direct op zoek naar een structurele financiering ter dekking van de beoogde samenwerking                  

Tekenen Intentie document SVOPL - Schunck - Gemeente Heerlen

 Taaloffensief infoto klein ATekenen Intentie document SVOPL - Schunck - Gemeente Heerlen