Terug naar overzicht

In feestelijke zittingen in de overvolle -en daarom ook erg warme!-  aula van het Sintermeertencollege hebben we de diploma's Vmbo-t (Mavo), Vwo en Havo aan onze leerlingen mogen uitreiken.

Na het maken van de groepsfoto's (zie hieronder) in de Sporthal liepen de leerlingen over onze speciale 'catwalk' met rode loper naar hun gereserveerde plaatsen toe. Voor de ouders natuurlijk een uitgelezen kans om foto's te maken.

Een speciaal woord van dank aan de mentoren mevrouw Dreessen, mevrouw Lieverse en de heren Mulders en Sweerts voor de Mavo, mevrouw Vantilt, mevrouw Scheffer en de heer Neven voor het Vwo en mevrouw Op de Dijk en de heren Doomen, Gorissen, Hamers, Timmermans en Van Mulken voor de Havo. Na toespraken van de afdelingsleiders de heren Boel, Reinders en Kempen en de rector mijnheer Thönissen, konden de diploma's -waar toch erg hard voor gewerkt is- getekend worden.

Na afloop had iedereen wel een verfrissing verdiend!

Alle geslaagden van harte proficiat en succes bij de vervolgopleidingen!


 Mavo
diploma M 18 panorama 1940
 Vwo
diploma V 18 panorama 1920
 Havo
diploma H 18 panorama 1920