Terug naar overzicht

In een drietal feestelijke zittingen zijn diploma's uitgereikt aan onze TTO-leerlingen. De grootste groep leerlingen, inmiddels op Havo 4 en Vwo 4, kregen het NUFFIC TTO Junior certificate. In hun uitgebreide dankwoord -in het Engels natuurlijk!- gingen Willemijn en Lucienne in op de uitdagingen die zij in het TTO-traject kregen voorgelegd. Als 12-jarige wildvreemde mensen moeten aanspreken in Canterbury en hen vragen over de Brexit! Maar de lessen die daaruit getrokken werden, hielpen hen verder op hun verdere TTO-loopbaan.

De twee andere groepen bestonden uit leerlingen die inmiddels met een normaal diploma de school verlaten hebben. De ex-leerlingen van Havo 5 en Vwo 6 kregen niet alleen een NUFFIC TTO Senior certificate, maar ook hun IB diploma. IB staat voor International Baccalaureate, een internationaal programma met algemeen erkende diploma's.

Voor velen in de laatste groepen was het een eerste weerzien na de examenfuiven en eerste stappen in de vervolgopleiding. Er was genoeg te bespreken!

TTO diploma awards 181116 1 1140

Het programma werd door mijnheer Van Roekel en mevrouw Heuter aan elkaar gepraat met film en prezi en powerpoint. Rector Thönissen stond verder nog stil bij het belang van een open houding tegenover de wereld die door TTO overgedragen is. De foto's staan op Facebook

TTO diploma awards 181116 1140