Terug naar overzicht

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de invulling van de laatste SE ronde voor de eindexamenleerlingen.

Dit doen we in samenwerking met alle SVOPL scholen, uitgaande van de mogelijkheden die Minister Slob de scholen geboden heeft. We streven ernaar om vrijdag meer informatie geven over het vervolg.

De overgangsnormen voor onze niet eind- examenkandidaten hebben ook de aandacht. Ook daar wordt bovenschools een invulling voor gemaakt. Dit om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven aan leerlingen, maar ook om de eenduidigheid binnen de scholen daar waar mogelijk te borgen. Hetzelfde geldt voor de wijze van toetsen.

Dan zijn er natuurlijk ook de minder leuke beslissingen: het gala dat op 17 april gepland staat, gaat niet door. We gaan er ons uiterste best voor doen om dit op een later moment in te halen.
Hetzelfde geldt voor de sportmarathon. Deelnemers hieraan zijn apart geïnformeerd.

De FAQ is weer bijgewerkt zodat u op de hoogte bent van de laatste antwoorden. Deze vindt u op www.SVOPL.nl.

Een fijne avond en blijf gezond!

Met hartelijke groet,

Debora Herveille, rector


FAQ voor ouders en leerlingen