Terug naar overzicht

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, is er dit weekend door de vakbonden veel gediscussieerd over het wel of niet doorgaan van de aangekondigde staking op woensdag 6 november 2019.  Ook wij werden enigszins overvallen door de opvolgende berichtgeving en wisselende standpunten.

Verschillende vakbonden hebben alsnog opgeroepen tot een staking. Omdat wij onze medewerkers die willen staken hierin steunen hebben we besloten dat er geen lessen gegeven worden op 6 november. Alle leerlingen hebben vrij zoals vorige week aangekondigd.

De directie


De lesvrije dagen voor de leerlingen zijn

De landelijke Onderwijs Staking > woensdag 6 november -

Studiedag voor de docenten en personeel  > donderdag 7 november