Terug naar overzicht

De onderwijsvakbonden hebben medewerkers in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs opgeroepen om te staken op woensdag 6 november 2019.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

Op Sintermeerten gaat een groot aantal docenten staken.Daardoor zien wij ons genoodzaakt om onze school op 6 november 2019 te sluiten: leerlingen hebben die dag dus vrij. Afspraken die in de avond gepland staan zoals bijvoorbeeld mentorgesprekken zullen wel doorgang vinden.

Op 7 november 2019 is er een studiedag gepland.


De leerlingen hebben 2 lesvrije dagen, woensdag 6 november en donderdag 7 november.

De directie