Terug naar overzicht

We gingen vorige week woensdag met een aantal leerlingen van SMC naar het Bernardinuscollege. Hier hebben we meegedaan aan MEP on Tour, een activiteit georganiseerd door het Model European Parliament om jongeren te introduceren met het concept Europa en debat. De bedoeling was dat de leerlingen in commissies, geleid door de voorzitters, werkten om een resolutie op te stellen en daarmee een lokaal probleem aan te pakken. Het probleem luidde: Hoe kan de gemeente milieu- en geluidoverlast aanpakken?

Gedurende de ochtend vergaderden de leerlingen over dit lokale probleem en 's middags, na geluisterd te hebben naar wethouder Jordy Clemens, verdedigden ze hun resolutie in de plenaire vergadering. Na vele vragen, discussies, speeches en stemmingen werden sommige resoluties aangenomen, andere weer afgewezen. We hopen dat de leerlingen genoten hebben en dat ze een goede indruk hebben gekregen van het MEP.
Simon Wolfs

Op de foto wethouder Clemens in gesprek met leerlingen in de kapel van Bernardinus. Foto's Simon Wolfs

Mep 2018 1140