Terug naar overzicht

Lars Willems (nu Havo 5) was vorig schooljaar één van de leerlingen die werd geselecteerd voor deelname aan Het Talent Centraal. Hij ging op stage bij Mijnwater, die hun kantoor op het terrein van de OU hebben. Samen met 4 andere leerlingen van verschillende scholen onderzocht hij een eventuele doorontwikkeling van het Mijnwater Project, zonder gebruik te maken van het water uit de mijngangen.
Na een succesvolle afronding van de stage, kwam de vraag van Lars, of hij dit onderzoek mocht voortzetten in zijn PWS, samen met een leerlinge van Porta Mosana, Sarah Mans (Vwo 6). Aangezien ook de beide PWS begeleiders hierdoor enthousiast raakten, heeft het tweetal zich gestort op het berekenen van energiestromen, waarbij een zogenaamd Eco-vat als warmte buffer ingebouwd zou worden, ter vervanging van de mijngangen.

Op 16 april jongsleden presenteerden zij hun bevindingen aan ouders, medewerkers van Mijnwater en de twee docenten van Porta Mosana en Sintermeerten en werden we verrast met een diepgaande analyse van de potentie van dit systeem, welk overigens wellicht in de nabije toekomst al in Brunssum geplaatst zal gaan worden.

In ieder geval een groot compliment voor dit netwerken en laag- en school-overschrijdend werken.

Docent, dhr. Ivo Hamers

HTC goedefoto B 1920