Terug naar overzicht

De minister heeft alle scholen een handreiking gestuurd voor het schoolexamen en informatie over het corona-virus en examens. In deze brieven geeft de minister alle prioriteit aan de eindexamenleerlingen en de eindexamens. Voor je op examen kunt gaan is het noodzakelijk om het PTA af te ronden. Vandaar dat de scholen opdracht hebben gekregen om, met inachtneming van alle veiligheidsregels, de afronding van het PTA te organiseren. Op Sintermeerten gaat dat als volgt gebeuren:

SE’s eindexamenleerlingen

 • Het oorspronkelijke schema van de SE’s wordt exact één week verschoven. Het rooster wordt als bijlage toegevoegd.
 • Vanaf 23 maart tot en met 2 april worden de schoolexamens dus alsnog afgenomen op school.
 • Het oorspronkelijke schema van de mondelinge SE’s verschuift ook met exact één week. Over de vorm waarin deze mondelinge SE’s worden afgenomen, worden jullie tijdig door de betreffende docent geïnformeerd.
 • In het bijgevoegde rooster zit ook de planning van de PO’s. Deze planning is iets aangepast vanwege om veiligheids-  en gezondheidsrisico’s te beperken.
 • Leerlingen die (milde) gezondheidsklachten hebben, mogen niet naar school komen. Indien een leerling niet naar school kan komen, geven ouders dit per dag, liefst voor 08.00 uur, via e-mail door: concierge-bovenbouw@sintermeerten.nl
 • Met de examenkandidaten die nog open plekken in hun PTA hebben, worden afspraken gemaakt om deze hiaten in te halen in de periode van 1 april t/m 16 april.
 • Op vrijdag 10 april zal het herexamen plaatsvinden voor vakken met alleen een schoolexamen (alleen voor Havo 5 en Vwo 6). Inschrijving volgt.
 • Op woensdag 15 april vinden de herkansingen en de inhaalwerken plaats. Inschrijving volgt.
 • Leerlingen die inhoudelijke vragen hebben over SE’s, kunnen hun vakdocent hierover mailen. Indien nodig kan vervolgens via telefoon of MS Teams overleg plaatsvinden met de vakdocent.

Hoe organiseren we deze schoolexamens op een veilige manier?

 

 • We gaan de aula, de sporthal, het OLC (016), de lokalen 235/236 (grootste lokalen) en lokaal 321 inzetten, zodat alle betrokkenen voldoende afstand tot elkaar kunnen hebben.
 • We werken volgens de richtlijnen van het ministerie.
 • Leerlingen die ziek zijn of gezondheidsklachten hebben, nemen niet deel aan het schoolexamen, maar melden zich ziek volgens de normale procedure.
 • De leerlingen met extra faciliteiten (Kurzweil, extra tijd, etc.) zullen hun schoolexamens in lokaal 321 maken.
 • Indien je vragen hebt, neem dan s.v.p. contact op met jouw afdelingsleider.

We wensen alle examenkandidaten veel succes toe!!!

Met hartelijk groet,

Debora Herveille, rector