Terug naar overzicht

Sport en Gezondheid, een belangrijk speerpunt voor onze school

Tijdens de maand september 2018 hebben alle leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2 een reanimatietraining gevolgd tijdens de lessen LO. In week 7, van 11 t/m 15 februari, zijn ook de derdeklassers aan de beurt om te leren reanimeren. Naast het leerjaar 3 vindt de training in deze week ook plaats voor de eindexamenclusters biologie van havo en vwo. Tevens leren de BSM-klassen van H4, H5, V4 en V5 te reanimeren. Medewerkers van school krijgen in de maand maart de mogelijkheid geboden de reanimatiecursus te volgen.

De training wordt wederom verzorgd door de stichting Taskforce QRS, studenten geneeskunde van de Universiteit Maastricht.