Terug naar overzicht

SLIM.nl is de webwinkel voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs. Bij deze webwinkel kun je eenvoudig met hoge korting legale software, laptops, boeken en allerlei computeraccessoires bestellen. Soms kunnen de kortingen hoog oplopenn tot wel 90%. SLIM.nl is een initiatief van SLB-diensten, de licentieorganisatie voor het middelbaar onderwijs die het gebruik van ICT faciliteert. Zij onderhouden nauwe contacten met leveranciers, zodat altijd sprake is van de meest actuele versies van de media. Maar SLIM.nl levert ook vaak oudere versies, wanner deze niet meer in de winkel zijn aan te schaffen.

Ook ouders, docenten en medewerkers kunnen  software voor thuisgebruik bij SLIM.nl bestellen.

 

SLIM webwinkel infoto 2021 600