Terug naar overzicht

Omroep L1NWS was gisteren op Sintermeerten om opnames te maken over tweetalig onderwijs TTO. TTO wordt in Limburg steeds populairder.

 

In Limburg volgen nu ruim 2.200 leerlingen tto, ofwel tweetalig onderwijs. Daarbij worden de meeste vakken, zoals geschiedenis, wiskunde en biologie niet in het Nederlands maar in het Engels gegeven.

Vervolgstudie ook in Engels
Veel leerlingen kiezen daar bewust voor. Dat geldt ook voor brugklasser Lieve op het Sintermeertencollege in Heerlen. "Als ik later wil studeren, dan zijn heel veel studies in het Engels, dus daarom dacht ik dat ik dan wel een goed voordeel zou hebben als ik een Engelstalige studie al zou volgen op de middelbare school."

Handig in het buitenland
Ook haar klasgenoot Delano heeft bewust voor tweetalig onderwijs gekozen: "Ik doe het voor mijn verdere studies, omdat ik later graag paleontoloog of bioloog wil worden. Dan kan ik in andere landen ook Engels spreken en dan heb ik er altijd het voordeel van."

Eigen keus
Volgens mentor Dennis van Roekel kiezen er elk jaar veel leerlingen voor deze onderwijsvariant: "Het zijn elk leerjaar wel rond de 50 leerlingen, dat is een flink percentage van de school." Volgens de mentor zijn het vaak de ouders die de kinderen op het idee brengen om tto te doen, maar kiezen de kinderen er uiteindelijk toch zelf voor.

Ook beter in Nederlands
Ondanks het aanbod van veel lessen in het Engels, lijdt het Nederlands van de leerlingen niet onder deze studievorm: "In het begin zijn de leerlingen vaak een beetje verward. Maar uit onderzoek blijkt dat de tto-leerlingen vaak een hoger cijfer halen voor Nederlands dan de andere leerlingen. Dus het Nederlands gaat er niet door achteruit", aldus Van Roekel.

In Limburg wordt op negen scholen tweetalig onderwijs gegeven.

Bron L1 NWS