Terug naar overzicht

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen… maar is dit ook zo?

Wet dick advocaat infoto1

 
Dinsdag 14 januari kwamen twee advocaten spreken met leerlingen van 6 VWO op Sintermeerten. Twee oud-leerlingen, Serge Weening en Jay Mookhram bezochten hun oude school nog eens om over hun beroep te praten. Serge doet vooral strafrecht. Jay civiel recht, maar de twee heel verschillende werelden van rechtsprocedures en pleidooien, maakten het gesprek alleen maar boeiender en veelzijdiger.

Natuurlijk wilden leerlingen weten, waarom iemand advocaat wordt en wat het dan betekent dat je een persoon gaat verdedigen die van een al dan niet ernstig vergrijp verdacht wordt. Onze samenleving dreigt steeds exclusiever te worden, steeds meer mensen en groepen van mensen dreigen er dus te worden uitgesloten, Serge en Jay wisten onze leerlingen duidelijk te maken dat ook deze medemensen mensen zijn, en dat zij onschuldig zijn, tot hun schuld bewezen is. En als die mensen dus schuldig blijken, dan nog horen ze niet zomaar uit de samenleving verbannen te worden. Onze samenleving is meestal te snel met zijn reacties op en zijn gedachten over deze mensen. Dit wordt ook veroorzaakt door het feit dat we zelf niet vaak met die andere kant te maken hebben. Want wat zou je je voelen, als het wel iemand is die je goed kent of die familie is, die daar in de beklaagdenbank zit? En is het niet zo dat iedereen in zekere zin een ’evil side’ aan zich heeft?
Natuurlijk ging het ook over de veiligheid van het advocatenberoep, over de moord op
Derk Wiersum en de mogelijke achtergronden daarvan. Waarop Serge en Jay spraken over de veiligheid van hun eigen beroep en vertelden over de momenten dat zij zichzelf onprettig of zelfs bedreigd hadden gevoeld.
Tegen het eind kwamen er ook vragen over de eigen beroepsethiek. En vertelde Jay hoe je ter verantwoording geroepen kunt worden, vanwege overtreding van de gedragsregels. En hoe dit dan in een berisping kan resulteren, die je enige tijd het recht ontzegt je beroep uit te oefenen.

Kortom we keken allen terug op een interessant gesprek en dus een geslaagde middag!

Dhr. Gebuys, docent