Terug naar overzicht

Beste leerlingen en ouders,

Naar verwachting openen vanaf dinsdag 2 juni de scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren. Om de school op een veilige manier te kunnen openen hebben we een voorlopig protocol ontvangen. In de komende tijd gaan we de benodigde maatregelen treffen, bijvoorbeeld op het gebied van handhygiëne, maatregelen in en om het gebouw en looproutes. Daarnaast wordt bekeken volgens welk rooster de leerlingen gaan werken. Dit vraagt om maatwerk, omdat rekening gehouden moet worden met het gebouw en de omgeving van de school.

Als de scholen inderdaad hun deuren mogen openen ziet de planning er als volgt uit:

In de week van 2 t/m 5 juni vinden gesprekken tussen leerlingen en mentoren plaats op school om leerlingen op een goede manier te kunnen begeleiden in het resterend deel van het schooljaar. Het onderwijs gaat in die week voor de vakken online door. Vanaf maandag 8 juni worden leerlingen volgens een nog vast te stellen rooster in kleinere groepen weer op school uitgenodigd.

In de week van 25 mei ontvangen jullie meer informatie over het rooster, de inrichting van het onderwijs in de volgende weken en de maatregelen die getroffen zijn op school. We verheugen ons enorm om onze leerlingen weer te kunnen verwelkomen in de school!

Voor onze eindexamenkandidaten is volgende week een spannende week.

Op dinsdag 19 mei worden de eerste uitslagen bekend. Omdat we echter met al onze leerlingen tegelijkertijd dit memorabele eindexamenjaar willen afsluiten is de officiële uitslag- en vlagdag 4 juni.

Fijn weekend!

Debora Herveille, rector

Geslaagd vlaggen 2020