Terug naar overzicht

Beste ouders en leerlingen,

Deze week hebben de vakdocenten de wijze van afronding van de pta’s voor de eindexamenkandidaten uitgewerkt.

Sommige vakken willen de afsluitende toets digitaal afnemen. De komende twee weken zijn voor deze vakken in totaal twee verplichte oefenmomenten voor de leerlingen ingeroosterd om er voor te zorgen dat iedereen goed voorbereid is op de daadwerkelijke afname van de digitale toets. Je hoeft hier niet voor te leren. Het gaat om het technisch oefenen met het online platform. De eindexamenkandidaten zijn hierover apart geïnformeerd door hun afdelingsleider. Op dinsdag 7 april informeren we jullie over de wijze van afsluiting van de pta's voor alle vakken en de herkansingsregeling voor onze school.

Voor onze niet eindexamenkandidaten is op een aantal momenten iets toegevoegd in het rooster waarbij er nadrukkelijk oog is geweest voor het houden van balans in deze hectische tijden. We beseffen ons dat onderwijs op afstand gecombineerd met (thuis) werkende ouders de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

Zoals de Minister President aangaf duurt deze situatie in ieder geval tot na de meivakantie. Op 21 april ontvangen we meer informatie en bekijken we hoe we verder gaan.

Volgende week vrijdag 10 april staat een ontwikkeldag gepland. Ondanks de huidige situatie gaat deze dag door.

Dat betekent dat er vrijdag geen online lessen worden verzorgd, maar dat de leerlingen uiteraard wel verder kunnen werken aan de opdrachten per vak. De maandag erna is het Tweede Paasdag en zullen er ook geen online lessen plaatsvinden.

Ik wens jullie een fijn weekend en vooral veel gezondheid!

Met hartelijke groet,

Debora Herveille, rector