Terug naar overzicht

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Vanaf dinsdag 2 juni openen de scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren. We zijn blij dat we onze leerlingen weer mogen ontvangen.

Om jullie goed voor te bereiden op het heropenen van de school ontvang je dit bericht. Deze week ontvang je daarnaast ook een filmpje over wat je op school kunt verwachten.

Op school hanteren we enkele basisregels:

 • Geef elkaar de ruimte, houd 1,5m afstand;
 • Was regelmatig je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Volg de instructies, looproutes en borden;
 • Blijf thuis bij klachten.

Hygiënemaatregelen

Als we ons allemaal aan de regels houden, zorgen we er samen voor dat de school schoon en veilig blijft. Er wordt gezorgd voor adequate schoonmaak van de lokalen, toiletten en contactpunten.

Het wassen van je handen is een van de belangrijkste maatregelen om verspreiding van virussen te verminderen. Was dan ook regelmatig je handen goed met water en zeep. In de klas wordt gezorgd voor doekjes waarmee je je handen en tafel kunt schoonmaken.

Vervoer

Kom met de fiets of te voet naar school, of laat je afzetten door je ouders/verzorgers bij Weltania. Let ook bij aankomst op school en het naar huis gaan op het aanhouden van de 1,5m afstand.

Maak geen gebruik van het openbaar vervoer, tenzij het echt niet anders kan. Meld dit bij de afdelingsleider. Vergeet niet dat het vanaf 1 juni verplicht is om in het ov een mondkapje te dragen.

Blijf thuis bij klachten

Heb je klachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging/koorts? Blijf dan thuis. Ook wanneer een van je gezinsleden koorts heeft blijf je thuis. Om je ziek te melden volg je de bekende procedure.

Faciliteiten

De kluisjes mogen niet gebruikt worden. De kantine is dicht, dus neem iets te eten en drinken mee voor in de pauze. Ook tijdens pauzes blijf je in het lokaal met de docent waarvan je het vorige uur les hebt gehad.

Rooster

Om te zorgen voor voldoende ruimte zijn niet alle leerlingen tegelijk op school. In je rooster vind je wanneer je les hebt op school en wanneer je thuis online les volgt of aan opdrachten kunt werken. Kom alleen naar school wanneer je voor een werkles op school moet zijn. Je ontvangt van je afdelingsleider een overzicht waarin je lokaal staat waar je moet zijn voor de werklessen vanaf 8 juni. Je hoeft niet van lokaal te wisselen.

Onderwijsprogramma

Vanaf 2 juni starten we op school met mentorbijeenkomsten in kleine groepen. Alle scholen van SVOPL zullen in de week van 2 juni (na Pinksteren) een programma verzorgen waar het sociale contact centraal staat naar aanleiding van de Coronacrisis. Je ontvangt een uitnodiging van je mentor. Naast de fysieke mentorlessen op school gaan in de week van 2 juni de online lessen door volgens het rooster.

Vanaf 8 juni gaan de leerlingen én de docenten aan de slag op school met werklessen én thuis met online lessen. Dit gaat gebeuren via onderstaand schema. Zoals eerder vermeld ontvang je de volgende week informatie over het lokaal waar je wordt verwacht op 8 juni. Afhankelijk van het lokaal heb je een specifieke route voor je fiets, de ingang die je moet gebruiken en de route die je door school moet lopen. Let op, binnen school is het eenrichtingsverkeer. Dat betekent dat je af en toe om moet lopen. Op de dagen dat je niet fysiek op school hoeft te zijn, volg je digitale lessen. Hiervoor ontvang je een nieuw rooster.

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Online lessen

         

Ochtend

Leerjaar 3+4+5

Leerjaar 1+2

Leerjaar 3+4+5

Leerjaar 1+2

Leerjaar 1 t/m 5

           

Middag

Leerjaar 3+4+5

Leerjaar 1+2

Leerjaar 3+4+5

Leerjaar 1+2

Leerjaar 1 t/m 5

           
           

Fysiek op school

         

Ochtend

Leerjaar 1

Leerjaar 3

Leerjaar 2

Leerjaar 4+5

 
           

Middag

Leerjaar 2

Leerjaar 4+5

Leerjaar 1

Leerjaar 3

 

 

Overgang

Aan het einde van het schooljaar kijken we terug op de ontwikkeling van de leerlingen gedurende dit bijzondere leerjaar.

Voor alle leerjaarlagen geldt dezelfde norm. Door de medezeggenschapsraad van Sintermeerten is ingestemd met de bevorderingsnormen. Deze aangepaste normen zijn tot stand gekomen met de hulp en expertise van velen; leerlingen, ouders, docenten. Wij willen iedereen bedanken die tijdens de coronacrisis zo flexibel en opbouwend heeft meegewerkt in het belang van de leerlingen van onze school.

De algemene uitgangspunten en de uitgangspunten van ons bevorderingsbeleid zijn gebaseerd op de kaders en uitgangspunten van het bevorderingsbeleid van alle scholen van SVOPL. De aanleiding voor de kaders en uitgangspunten is de sluiting van de scholen en het reguliere onderwijs voor de leerlingen als gevolg van de Coronacrisis. De kaders en uitgangspunten worden door alle scholen van SVOPL vertaald naar de specifieke schoolsituatie en gaat vóór de vigerende algemene bepalingen, bepalingen onderbouw en bepalingen doubleurs, overgangsnomen zoals gecommuniceerd in onze schoolgids van 2019-2020.

We hanteren de volgende uitgangspunten:                       

 • De systematiek is kansen biedend voor de leerling.
 • De bevorderingssystematiek gaat uit van het ontwikkelingsperspectief van de leerling binnen het onderwijstype waar de leerling aan deelneemt.
 • Medebepalend voor de beslissing op de bevordering zijn:
  • De door de leerling behaalde studieprestaties voorafgaande aan de Coronacrisis.
  • De resultaten van de (summatieve en formatieve) meetmomenten en toetsen die gebruikt zijn tijdens het leren op afstand vanaf 16 maart

De leerling krijgt daarnaast van het team een bevorderingsadvies op basis van:

 • Studiehouding (voor en tijdens de corona crisis);
 • Persoonlijke ontwikkeling van de leerling;
 • Het ontwikkelingsperspectief van de leerling in het volgende schooljaar bijvoorbeeld op basis van executieve functies en studieattitude.

In de leerlingbespreking wordt een totaaladvies geformuleerd. De leerling krijgen een bindend advies. Uitkomst kan zijn bevordering naar het volgende leerjaar, bevordering naar het volgende schooljaar met aanvullende leer-ontwikkeltaken, bevordering naar het volgende leerjaar op een lager niveau of doubleren in het huidige leerjaar. Op het moment dat er sprake is van afstroom, uitstroom of doubleren neemt de mentor contact op om in gesprek te gaan met ouders en leerling.

Toetsweek

De laatste toetsweek vervalt. We willen de resterende tijd van dit schooljaar zoveel mogelijk gebruiken voor het verzorgen van onderwijs. De lessen gaan door tot 3 juli.

We verheugen ons om jullie binnenkort weer allemaal op school te mogen verwelkomen!

 

Debora Herveille, rector