Terug naar overzicht

Vandaag weer een update

Eindexamenleerlingen

Gister heeft de MR het aangepaste Programma van Toetsing en Afsluiting goedgekeurd (PTA). Vandaag zijn eindexamenleerlingen geïnformeerd over de afwikkeling van de laatste SE periode: de vorm waarin de toets wordt afgenomen, de inhoud en de duur. De aangepaste PTA’s vindt u op ons intranet: https://mijnschoolnet.sharepoint.com/sites/Sintermeerten/mededelingen/Paginas/Aangepast-PTA-voor-de-examen-klassen.aspx

We gaan door met oefenen tot aan de meivakantie. Het SE rooster, dat nu in de maak is, wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. We willen nogmaals benadrukken dat het oefenen heel belangrijk is en dat deelname verplicht is.

Eind deze week wordt de landelijke slaag- en zakregeling verwacht. Ook daar informeren we u over.

Bij deze laatste SE periode worden aparte richtlijnen en protocollen gemaakt in verband met de online afname. Deze komen eind van de week.

Niet eindexamenleerlingen

De focus zal nu komen te liggen op de afronding van het schooljaar voor onze niet eindexamen leerlingen. Tot de meivakantie gelden de huidige roosters. Mochten er in de meivakantie nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen, dan kan het zijn dat we ed roosters moeten aanpassen. Zodra er meer duidelijkheid is over de overgangsnormen en de afronding van de PTA’s voor HAVO 4, VWO 4 en VWO 5 brengen we u op de hoogte.

Fijne avond en blijf gezond!

Debora Herveille, rector