Terug naar overzicht

Maandag 19 april, bogen de v4-leerlingen van het Sintermeertencollege zich met hun eigen commissie over verschillende maatschappelijke vraagstukken, zoals milieu-en geluidsoverlast, toenemende leegstand in de winkelstraten, bewegen onder jongeren, drankgebruik minderjarigen en het laten toenemen van het onderwijsniveau.  

Voor deze vraagstukken moesten problemen en oplossingen geformuleerd worden in een resolutie. Deze politieke manier van brainstormen en vervolgens het formuleren van IC’s en OC’s was even wennen, maar uiteindelijk kregen leerlingen de smaak te pakken en werden de resoluties aan het eind van de middag aan alle commissies gepresenteerd in klare taal. 

Elke leerling moest de aangedragen OC’s door de ogen van een belangengroep bekijken en wel of niet goedkeuren. Niet alle resoluties werden aangenomen en dat is goed, want er is geleerd om vragen te stellen bij wat er door commissies van een gemeenteraad bedacht wordt. Soms zijn oplossingen goed bedoeld, maar niet zo goed bedacht. 

https://meplimburg.nl/onze-activiteiten/mep-on-tour/ 


 

MEP mei infoto B 1920

MEP mei infoto D 1140MEP mei infoto E 1140