Terug naar overzicht

Op 25 mei 2018 is de Europese wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens en privacy van kracht geworden.

Sintermeerten houdt zich natuurlijk aan deze regels. Maar ook vóór het in werking treden van de wet gingen we zorgvuldig met persoonsgegevens en privacy om.

Website, sociale media en promotiebrochures

In de afgelopen jaren heeft u onze websites veelvuldig bezocht. Aan het opzetten van artikelen en bij het maken van foto's hebben we altijd grote aandacht besteed. Bij het opzetten van de nieuwe website zijn we begonnen om bijzondere toestemming te vragen voor publicatie van foto's.

Foto's van leerlingen in actie voor en met de school, zijn leuk om te zien en geven heel veel informatie over wat wij allemaal met leerlingen willen doen om hun grenzen -samen met ons- te verleggen!

Toestemming

Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen we alle ouders/leerlingen vragen om toestemming voor het gebruik van door ons gemaakte foto's op onze websites, Facebook, Instagram en brochures. Dat zijn we door de nieuwe wetgeving verplicht.

Wij zullen -net als vroeger- de foto's met de grootste zorgvuldigheid uitzoeken, voordat we gaan plaatsen. Dan kunt u blijven genieten van Sintermeerten in al haar facetten!
Alvast bedankt voor uw medewerking!