Terug naar overzicht

Huiswerkbegeleiding Erasmus

 

Studiebegeleidingerasmus.nl

Heerlen, augustus 2020

Onderwerp: studiebegeleiding

Beste ouders/verzorgers,

Ook dit schooljaar verzorgt SBE, Studie Begeleiding Erasmus, de huiswerkbegeleiding op het Sintermeertencollege. Zij regelen de faciliteiten en SBE brengt de kennis en expertise in.

De begeleiding vindt op school plaats, aansluitend aan het laatste lesuur. De begeleiders zijn actief met de leerlingen bezig: overhoren, controleren het maakwerk, leggen uit, plannen, stimuleren, houden orde en bewaken de sfeer. Een vertrouwensrelatie opbouwen is hierbij van groot belang. Geen prestatie zonder relatie! Deze vorm van studiebegeleiding is geen individuele bijles

Als uw kind van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kunt u hem/haar zonder tussenkomst van school direct aanmelden bij SBE. SBE is verantwoordelijk voor de geboden kwaliteit en voor het nakomen van de met u gemaakte afspraken. Daarvoor betaalt u rechtstreeks een vergoeding aan SBE . Deze vergoeding bedraagt ca €6,00 per uur.

Mocht u belangstelling hebben voor deze vorm van ondersteuning kunt u mailen. Vermeld uw telefoonnummer en er wordt spoedig contact opgenomen. Daarnaast kunt u de website bezoeken, waar u zich ook direct kunt inschrijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

J.W. Lenssen

Locatie-directeur SBE - Studie Begeleiding Erasmus

lenssen.sberasmus@gmail.com