Terug naar overzicht

In de loop van het schooljaar wordt een aantal themamiddagen georganiseerd. Projecten maken het mogelijk om in en buiten school op een bijzondere manier met leerstof om te gaan. De meeste projecten zijn gebonden aan de leerstof van één of meer vakken. Voorbeelden van projecten zijn CKV-dagen waarin leerlingen aspecten van kunst en cultuur leren kennen, sportdagen en excursies die verrijkend zijn voor de leerlingen.  Zie ook Financiën