Het Sintermeertencollege in Heerlen is een middelbare school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. De school biedt op gymnasium, atheneum, havo en mavo tweetalig onderwijs in het Engels (TTO) aan. In de onderbouw en bovenbouw kunnen TTO-leerlingen internationale certificaten halen via Cambridge International Examinations.
Het Sintermeertencollege heeft als motto ‘Verleg je grenzen’. Op basis van dit motto wil de school de leerlingen uitdagen om zich verder te ontwikkelen en de eigen ambities waar te maken. Goede leerlingen op de mavo kunnen een mavo+ programma volgen dat zorgt voor een drempelloze aansluiting op de havo-opleiding. Ook op het gebied van sport kunnen kinderen binnen en buiten de school hun eigen grenzen letterlijk verleggen. Het leren op Sintermeerten vindt binnen en buiten de schoolmuren plaats.

Verleg je grenzen!


Het Sintermeertencollege besteedt veel aandacht aan zorg en begeleiding van leerlingen. Dat gebeurt vooral door de mentor, maar ook door schoolinterne experts. Onze zorgcoördinator werkt in het belang van leerlingen samen met jeugdzorg en jeugdhulpverlening, waar dat nodig is.
Het onderwijs op het Sintermeertencollege wordt ondersteund door prima ICT-voorzieningen. Zo kunnen leerlingen hun leren ondersteunen via het gebruik van (eigen) devices. Leerlingen krijgen vanaf de brugklas de ruimte om keuzes te maken om zelfstandig of in groepen te leren, onder leiding van vakdocenten en ondersteunende medewerkers.