Als uw kind naar de middelbare school gaat, dan heeft u vast een hoop vragen.

De Schoolgids van Sintermeerten biedt natuurlijk de meeste informatie.

 

Ouderraad Sintermeertencollege  

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van alle leerlingen van het Sintermeertencollege. De raad bestaat uit 8 personen. De ouderraad is met 3 personen vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). Ook is één lid vertegenwoordigd in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen om te discussiëren over het beleid en de plannen van de school. Ook organiseert de ouderraad thema-avonden over zaken die de leerlingen betreffen. Contact met de ouderraad kunt u opnemen via ouderraad@sintermeerten.nl

 

Scholen op de kaart

scholen op de kaart

Ouders en leerlingen willen graag weten hoe de school presteert. Het Ministerie van Onderwijs en de school brengen alle belangrijke gegevens onder op de site van Scholen op de kaart. Daarmee legt de school verantwoording af naar de ouders en leerlingen. Voor de school is Scholen op de kaart een instrument om te zorgen voor een optimale begeleiding en prestatie.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Sintermeerten.

 

SOMToday, altijd zicht op uw kind

Ouders hebben toegang tot SOMToday. Deze website geeft u als ouder te allen tijde inzicht over de behaalde resultaten, aan- of afwezigheid en het huiswerk van uw kind. Ook treft u de e-mailadressen van de docenten van uw zoon of dochter aan.
Leerlingen kunnen zelf ook hun resultaten bekijken in SOMToday.

 

Eigen laptop meenemen 

Indien ouders overwegen een laptop aan te schaffen voor schoolgebruik dan zijn er een aantal systeemeisen waarmee rekening gehouden dient te worden. Het is belangrijk dat de laptop geschikt is voor schoolgebruik. Dit houdt in dat de laptop beschikt over het besturingssysteem Microsoft Windows 11 en aan onderstaande minimale systeemeisen voldoet: 

  • Besturingssysteem Windows 11 
  • Schermgrootte 11 inch 
  • Geheugen 4 GB (8 GB aanbevolen) 
  • Opslag 128 GB SSD 
  • Wifi 802.11ac (5Ghz) 
  • Accuduur 8 uur 

Voor het leerlingen met Kurzweil is een laptop 8 GB geheugen en 256 GB opslag aan te raden maar niet noodzakelijk. Bezoek de Campusshop.

De richtlijnen qua hard- en software (Microsoft Windows device met bijbehorende hardware specificaties) vanuit school zijn er voornamelijk om ervoor te zorgen dat het device van de leerling zo goed mogelijk aansluit op de infrastructuur binnen het schoolgebouw. 

Mocht u twijfelen of u al over een geschikt apparaat beschikt, dan kunt u een mail sturen naar de coördinator ICT:  sa.wilden@svopl.nl

 

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie: 22 tm 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 tm 8 januari 2023
Carnavalsvakantie: 18 februari tm 26 februari 2023
Pasen: 9 en 10 april 2023
Meivakantie: 22 april tm 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei en vrijdag 19 mei, 2023
Pinksteren: 28 en 29 juni 2023
Zomervakantie: vanaf 15 juli tm 27 augustus 2023