Als uw kind naar de middelbare school gaat, dan heeft u vast een hoop vragen. De Schoolgids van Sintermeerten biedt natuurlijk de meeste informatie.

Ouderraad Sintermeertencollege  

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van alle leerlingen van het Sintermeertencollege. De raad bestaat uit 12 personen. De ouderraad is met 3 personen vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). Ook is één lid vertegenwoordigd in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen om te discussiëren over het beleid en de plannen van de school. Ook organiseert de ouderraad thema-avonden over zaken die de leerlingen betreffen. Contact met de ouderraad kunt u opnemen via ouderraad@sintermeerten.nl

Scholen op de kaart

scholen op de kaart

Ouders en leerlingen willen graag weten hoe de school presteert. Het Ministerie van Onderwijs en de school brengen alle belangrijke gegevens onder op de site van Scholen op de kaart. Daarmee legt de school verantwoording af naar de ouders en leerlingen. Voor de school is Scholen op de kaart een instrument om te zorgen voor een optimale begeleiding en prestatie.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Sintermeerten.

SOMToday, altijd zicht op uw kind

Ouders hebben toegang tot SOMToday. Deze website geeft u als ouder te allen tijde inzicht over de behaalde resultaten, aan- of afwezigheid en het huiswerk van uw kind. Ook treft u de e-mailadressen van de docenten van uw zoon of dochter aan.
Leerlingen kunnen zelf ook hun resultaten bekijken in SOMToday.

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie: 13 tm 21 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 tm 5 januari 2019
Carnavalsvakantie: 2 tm 9 maart 2019
Pasen: 21-22 april 2019
Meivakantie: 22 april tm 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: vanaf 6 juli 2019 tm 18 augustus 2019