Als uw kind naar de middelbare school gaat, dan heeft u vast een hoop vragen.

De Schoolgids van Sintermeerten biedt natuurlijk de meeste informatie.

Ouderraad Sintermeertencollege  

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van alle leerlingen van het Sintermeertencollege. De raad bestaat uit 8 personen. De ouderraad is met 3 personen vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). Ook is één lid vertegenwoordigd in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen om te discussiëren over het beleid en de plannen van de school. Ook organiseert de ouderraad thema-avonden over zaken die de leerlingen betreffen. Contact met de ouderraad kunt u opnemen via ouderraad@sintermeerten.nl

Scholen op de kaart

scholen op de kaart

Ouders en leerlingen willen graag weten hoe de school presteert. Het Ministerie van Onderwijs en de school brengen alle belangrijke gegevens onder op de site van Scholen op de kaart. Daarmee legt de school verantwoording af naar de ouders en leerlingen. Voor de school is Scholen op de kaart een instrument om te zorgen voor een optimale begeleiding en prestatie.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Sintermeerten.

SOMToday, altijd zicht op uw kind

Ouders hebben toegang tot SOMToday. Deze website geeft u als ouder te allen tijde inzicht over de behaalde resultaten, aan- of afwezigheid en het huiswerk van uw kind. Ook treft u de e-mailadressen van de docenten van uw zoon of dochter aan.
Leerlingen kunnen zelf ook hun resultaten bekijken in SOMToday.

Schoolvakanties 2019-2020

Herfstvakantie: 12 tm 20 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 tm 5 januari 2020
Carnavalsvakantie: 22 februari tm 1 maart 2020
Pasen: 12-13 april 2020
Meivakantie: 18 april tm 3 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: vanaf 11 juli 2019 tm 23 augustus 2020