Als uw kind naar de middelbare school gaat, dan heeft u vast een hoop vragen.

De Schoolgids van Sintermeerten biedt natuurlijk de meeste informatie.

 

Ouderraad Sintermeertencollege  

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van alle leerlingen van het Sintermeertencollege. De raad bestaat uit 8 personen. De ouderraad is met 3 personen vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). Ook is één lid vertegenwoordigd in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen om te discussiëren over het beleid en de plannen van de school. Ook organiseert de ouderraad thema-avonden over zaken die de leerlingen betreffen. Contact met de ouderraad kunt u opnemen via ouderraad@sintermeerten.nl

 

Scholen op de kaart

scholen op de kaart

Ouders en leerlingen willen graag weten hoe de school presteert. Het Ministerie van Onderwijs en de school brengen alle belangrijke gegevens onder op de site van Scholen op de kaart. Daarmee legt de school verantwoording af naar de ouders en leerlingen. Voor de school is Scholen op de kaart een instrument om te zorgen voor een optimale begeleiding en prestatie.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Sintermeerten.

 

SOMToday, altijd zicht op uw kind

Ouders hebben toegang tot SOMToday. Deze website geeft u als ouder te allen tijde inzicht over de behaalde resultaten, aan- of afwezigheid en het huiswerk van uw kind. Ook treft u de e-mailadressen van de docenten van uw zoon of dochter aan.
Leerlingen kunnen zelf ook hun resultaten bekijken in SOMToday.

 

Eigen laptop meenemen 

Indien ouders overwegen een laptop aan te schaffen voor schoolgebruik dan zijn er een aantal systeemeisen waarmee rekening gehouden dient te worden. Het is belangrijk dat de laptop geschikt is voor schoolgebruik. Dit houdt in dat de laptop beschikt over het besturingssysteem Microsoft Windows 11 en aan onderstaande minimale systeemeisen voldoet: 

  • Besturingssysteem Windows 11 
  • Schermgrootte 11 inch 
  • Geheugen 4 GB (8 GB aanbevolen) 
  • Opslag 128 GB SSD 
  • Wifi 802.11ac (5Ghz) 
  • Accuduur 8 uur 

Voor het leerlingen met Kurzweil is een laptop 8 GB geheugen en 256 GB opslag aan te raden maar niet noodzakelijk. Bezoek de Campusshop.

De richtlijnen qua hard- en software (Microsoft Windows device met bijbehorende hardware specificaties) vanuit school zijn er voornamelijk om ervoor te zorgen dat het device van de leerling zo goed mogelijk aansluit op de infrastructuur binnen het schoolgebouw. 

Mocht u twijfelen of u al over een geschikt apparaat beschikt, dan kunt u een mail sturen naar de coördinator ICT:  sa.wilden@svopl.nl

 

Schoolvakanties 2023-2024 

Herfstvakantie: 14 tm 22 oktober 2023
Kerstvakantie: 23 december 2023 tm 7 januari 2024
Carnavalsvakantie: 10 februari tm 18 februari 2024
Pasen: 31 maart en 1 april 2024
Meivakantie:  27 april tm 12 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren: 19 en 20 mei 2024
Zomervakantie: vanaf 6 juli tm 18 augustus 2024

 

Schoolvakanties 2024-2025 (onder voorbehoud)

Herfstvakantie: 19 tm 27 oktober 2024
Kerstvakantie: 21 december 2024 tm 5 januari 2025
Carnavalsvakantie: 22 februari tm 2 maart 2025
Pasen: 20 april en 21 april 2025
Meivakantie:  26 april tm 11 mei 2025 (onder voorbehoud)
Hemelvaart: donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2025
Pinksteren: 25 en 26 mei 2025
Zomervakantie: vanaf 5 juli tm 17 augustus 2025