Als uw kind naar de middelbare school gaat, dan heeft u vast een hoop vragen. De Schoolgids van Sintermeerten biedt natuurlijk de meeste informatie.

Ouderraad Sintermeertencollege  

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van alle leerlingen van het Sintermeertencollege. De raad bestaat uit 12 personen. De ouderraad is met 3 personen vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). Ook is één lid vertegenwoordigd in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen om te discussiëren over het beleid en de plannen van de school. Ook organiseert de ouderraad thema-avonden over zaken die de leerlingen betreffen. Contact met de ouderraad kunt u opnemen via ouderraad@sintermeerten.nl

Scholen op de kaart

scholen op de kaart

Ouders en leerlingen willen graag weten hoe de school presteert. Het Ministerie van Onderwijs en de school brengen alle belangrijke gegevens onder op de site van Scholen op de kaart. Daarmee legt de school verantwoording af naar de ouders en leerlingen. Voor de school is Scholen op de kaart een instrument om te zorgen voor een optimale begeleiding en prestatie.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Sintermeerten.

SOMToday, altijd zicht op uw kind

Ouders hebben toegang tot SOMToday. Deze website geeft u als ouder te allen tijde inzicht over de behaalde resultaten, aan- of afwezigheid en het huiswerk van uw kind. Ook treft u de e-mailadressen van de docenten van uw zoon of dochter aan.
Leerlingen kunnen zelf ook hun resultaten bekijken in SOMToday.

Schoolvakanties 2017-2018

Zomervakantie:  tm 25 augustus 2017
Herfstvakantie: 16 tm 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 tm 5 januari 2018
Carnavalsvakantie: 12 tm 16 februari 2018
Pasen: 2 april 2018
Meivakantie: 23 april tm 4 mei 2018
Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018
Pinksteren: 21 mei 2018
Zomervakantie: vanaf 9 juli 2018 tm 19 augustus 2018