De leraren werken samen in een tweetal samenwerkingsverbanden.

  • Zij werken samen in hun vaksectie als het gaat om vakinhoudelijke, vakdidaktische zaken, om de doorgaande leerlijn binnen het vak vanaf de brugklas tot de examenklassen en om de kwaliteit van het onderwijs in hun vak.
  • Bovendien werken de leraren samen in het afdelingsteam. Daar gaat het om algemeen didaktische en pedagogische zaken en het vakoverstijgende onderwijs- en vormingsaanbod voor de leerlingen in dat deelgebied van de school.

Waar mogelijk en relevant werken de onderwijsondersteunende medewerkers ook samen in teams.De schoolleiding

De leiding van de school is als volgt georganiseerd:
Mevr. D.M.J. Herveille, rector, algehele leiding
Dhr. J. Vegter, sectordirecteur leerjaar 1, 2, 3 en 4 Mavo en leerlingenzorg
Mevr. V. Heijenrath, sectordirecteur leerjaar 3, 4 en 5 Havo, leerjaar 3, 4, 5 en 6 Vwo - onderwijsorganisatie en communicatie

Dhr. P. Breed, afdelingsleider (tweetalig) Mavo/Havo 1 en Mavo 2
Dhr. J. Eijkenboom afdelingsleider (tweetalig) Havo/Vwo 1, (tweetalig) Havo 2, (tweetalig) Vwo 2
Dhr. J.M.L.G. Boel afdelingsleider Mavo 3 en 4
Dhr. J.H.M. Kempen afdelingsleider (tweetalig) Havo 3, 4 en 5
Dhr. E. Reinders afdelingsleider (tweetalig) Vwo 3, 4, 5 en 6

Het decanaat

Bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) spelen onze schooldecanen een centrale rol.
Hun werkvelden zijn als volgt verdeeld:
Dhr. G.P.M. Timmermans decaan (tweetalig)Mavo en (tweetalig)Havo
Mw. C.J.M. Schouren decaan (tweetalig)Vwo

Deze en uitgebreidere informatie over het Sintermeertencollege vindt u in de Schoolgids

SMC schema 2018