De leraren werken samen in een tweetal samenwerkingsverbanden.

 • Zij werken samen in hun vaksectie als het gaat om vakinhoudelijke, vakdidaktische zaken, om de doorgaande leerlijn binnen het vak vanaf de brugklas tot de examenklassen en om de kwaliteit van het onderwijs in hun vak.
 • Bovendien werken de leraren samen in het afdelingsteam. Daar gaat het om algemeen didaktische en pedagogische zaken en het vakoverstijgende onderwijs- en vormingsaanbod voor de leerlingen in dat deelgebied van de school.

Waar mogelijk en relevant werken de onderwijsondersteunende medewerkers ook samen in teams.De schoolleiding

De leiding van de school is als volgt georganiseerd:

Mevr. D.M.J. Herveille,  rector, algehele leiding
Mevr. V.C.J. Heijenrath,  sectordirecteur
Mevr. N.L. van Dal, sectordirecteur


Mw. J.J.P.E. Lieverse,  afdelingsleider leerjaar 1
Mw. F.A.J. Ploumen, afdelingsleider leerjaar 2
Dhr. J.M.L.G. Boel,  afdelingsleider mavo leerjaar 3 t/m leerjaar 4
Dhr. R.A.M. Samulski,  afdelingsleider havo leerjaar 3 t/m leerjaar 5
Dhr. E. Reinders,  afdelingsleider vwo leerjaar 3 t/m leerjaar 6

 

Leerlingcoördinatoren

 • Dhr. R. Prevoo, leerlingcoördinator leerjaar 1 havo vwo, leerjaar 2 havo vwo
 • Dhr. J. Homblen, leerlingcoördinator leerjaar 1 mavo havo
 • Mevr. R. Geers, leerlingcoördinator leerjaar 2 & 3 mavo 
 • Mevr. B. Heijltjes, leerlingcoördinator leerjaar 4 mavo
 • Dhr. X. Vaessen, leerlingcoördinator leerjaar 3 & 4 & 5 havo
 • Mevr. R. Keulers, leerlingcoördinator leerjaar 3 t/m 6 vwo 

   

Het decanaat

Bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) spelen onze schooldecanen een centrale rol.
Hun werkvelden zijn als volgt verdeeld: 
Mevr. C.J.M. Schouren, decaan (tweetalig) vwo
Mevr. E. van den Bercken, decaan (tweetalig) mavo
Mevr. Y.C.N. Reinders, decaan (tweetalig) havo 

 

 Het examensecretariaat

Er zijn drie examensecretarissen op Sintermeerten:

 • Mevr. V. Heijenrath
 • Mevr. T. van Ketel
 • Mevr. R. Berendsen

De examensecretarissen zijn bereikbaar via: examensecretariaat@sintermeerten.nl

 


Deze en uitgebreidere informatie over het Sintermeertencollege vindt u in de Schoolgids