De leraren werken samen in een tweetal samenwerkingsverbanden.

  • Zij werken samen in hun vaksectie als het gaat om vakinhoudelijke, vakdidaktische zaken, om de doorgaande leerlijn binnen het vak vanaf de brugklas tot de examenklassen en om de kwaliteit van het onderwijs in hun vak.
  • Bovendien werken de leraren samen in het afdelingsteam. Daar gaat het om algemeen didaktische en pedagogische zaken en het vakoverstijgende onderwijs- en vormingsaanbod voor de leerlingen in dat deelgebied van de school.

Waar mogelijk en relevant werken de onderwijsondersteunende medewerkers ook samen in teams.De schoolleiding

De leiding van de school is als volgt georganiseerd:
Mevr. D.M.J. Herveille, rector, algehele leiding
Dhr. J. Vegter, sectordirecteur onderwijs en leerlingenzorg
Mevr. V. Heijenrath, sectordirecteur onderwijsorganisatie, kwaliteitszorg en communicatie

Dhr. P. Breed, afdelingsleider Mavo/Havo 1 en Mavo 2
Dhr. J. Eijkenboom afdelingsleider (tweetalig) Havo/Vwo 1, (tweetalig) Havo 2, (tweetalig) Vwo 2
Dhr. J.M.L.G. Boel afdelingsleider Mavo 3 en 4
Dhr. J.H.M. Kempen afdelingsleider Havo 3, 4 en 5
Dhr. E. Reinders afdelingsleider Vwo 3, 4, 5 en 6

Het decanaat

Bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) spelen onze schooldecanen een centrale rol.
Hun werkvelden zijn als volgt verdeeld:
Mw. E. van den Bercken decaan Mavo
Dhr. G.P.M. Timmermans decaan (tweetalig)Havo
Mw. C.J.M. Schouren decaan (tweetalig)Vwo

Deze en uitgebreidere informatie over het Sintermeertencollege vindt u in de Schoolgids

SMC schema 2018