De leraren werken samen in een tweetal samenwerkingsverbanden.

  • Zij werken samen in hun vaksectie als het gaat om vakinhoudelijke, vakdidaktische zaken, om de doorgaande leerlijn binnen het vak vanaf de brugklas tot de examenklassen en om de kwaliteit van het onderwijs in hun vak.
  • Bovendien werken de leraren samen in het afdelingsteam. Daar gaat het om algemeen didaktische en pedagogische zaken en het vakoverstijgende onderwijs- en vormingsaanbod voor de leerlingen in dat deelgebied van de school.

Waar mogelijk en relevant werken de onderwijsondersteunende medewerkers ook samen in teams.De schoolleiding

De leiding van de school is als volgt georganiseerd:

Mevr. D.M.J. Herveille,  rector, algehele leiding
Mevr. V. Heijenrath,  sectordirecteur

Mw. J.J.P.E. Lieverse,  afdelingsleider leerjaar 1 t/m 3 tto
Dhr. J. Eijkenboom,  afdelingsleider brugklas regulier - vwo/havo en havo/mavo
Dhr. J.M.L.G. Boel,  afdelingsleider mavo leerjaar 2 t/m leerjaar 4
Dhr. R.A.M. Samulski,  afdelingsleider havo leerjaar 2 t/m leerjaar 5
Dhr. E. Reinders,  afdelingsleider vwo leerjaar 2 t/m leerjaar 6

 

Leerlingcoördinatoren

  • Dhr. R. Prevoo, leerlingcoördinator leerjaar 1 t/m 3 tto en leerjaar 2 en 3 havo
  • Dhr. J. Homblen, leerlingcoördinator leerjaar 1 t/m 3 regulier
  • Mevr. R. Geers, leerlingcoördinator leerjaar 2 & 3 mavo 
  • Mevr. B. Heijltjes, leerlingcoördinator leerjaar 4 mavo
  • Dhr. X. Vaessen, leerlingcoördinator leerjaar 4 & 5 havo
  • Mevr. R. Keulers, leerlingcoördinator leerjaar 2 t/m 6 vwo

   

Het decanaat

Bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) spelen onze schooldecanen een centrale rol.
Hun werkvelden zijn als volgt verdeeld: 
Dhr. G.P.M. Timmermans, decaan (tweetalig) mavo en (tweetalig) havo
Mevr. C.J.M. Schouren, decaan (tweetalig) vwo

 

Het examensecretariaat

Er zijn twee examensecretarissen op Sintermeerten:

  • Mevr. S. Heynsdijk - Koch
  • Mevr. T. van Ketel

De examensecretarissen zijn bereikbaar via: examensecretariaat@sintermeerten.nl

 


Deze en uitgebreidere informatie over het Sintermeertencollege vindt u in de Schoolgids