Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt afgekort als vwo. Op de basisschool heb je het vwo-advies gekregen. Dan kun je op Sintermeerten het hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs bereiken. Het Vwo bestaat uit atheneum en gymnasium. Het vwo bereidt je voor op een opleiding op de universiteit.
Het vwo-diploma is in principe geen einddiploma, maar een startbewijs voor een verdere opleiding die je kunt volgen. Bijvoorbeeld op de universiteit.
Als leerling op het vwo maak je aan het eind van de brugklas een keuze tussen atheneum en gymnasium. Na vwo3 kies je -op basis van de uitkomsten van een profielkeuzetraject- voor een profiel in de Tweede Fase. Bij deze profielen kun je kiezen uit Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.
Als je een havo diploma hebt, kun je ook toegelaten worden tot vwo-5.

atheneum op Sintermeerten

Wij verwachten op het atheneum van jou dat je redelijk zelfstandig kunt werken om kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. Natuurlijk zullen we je dat ook aanleren en je erbij helpen. Op het atheneum neemt de zelfstandigheid elk jaar een beetje toe. Dat is later belangrijk bij het volgen van een vervolgstudie aan een hogeschool of universiteit.
Debatvaardigheden, internationale oriëntatie, oriëntatie op het beroepenveld en vervolgopleidingen vinden wij belangrijk. Je kunt bij ons deelnemen aan jeugdparlementen op lokaal-, regionaal-, landelijk- en Europees niveau en verder door de deel te nemen aan de Jugend Bildung Akademie, waarbij leerlingen samenwerken met een coach uit de praktijk. Daarnaast bieden we het programma Het Talent Centraal aan. Daarin bieden bedrijven uit onze regio jou de kans om in het bedrijf kennis te maken en onderzoek te doen op Chemelot of Brightlands. Ook nodigen wij bekende sprekers uit om jou te discussiëren over bepaalde wereldproblematieken, zoals armoede, milieu, vrijheid en oorlog en vrede.