Zit je in Groep 8?  Dan is het Sintermeertencollege misschien de volgende school voor jou! Er gaat veel veranderen. Niet meer 1 juf of meester, maar voor elk vak een eigen docent. In de brugklas kom je soms vrienden van de basisschool tegen. Toch zul je al gauw nieuwe vrienden en vriendinnen maken.

Verleg je grenzen, voor jezelf en de ander!

We gaan je natuurlijk helpen bij het maken van de overstap van de basisschool naar het Sintermeertencollege. Daar hebben we een mentor voor. De mentor kent jou al een beetje als je naar Sintermeerten gaat. De mentor krijgt veel informatie van jouw juf of meester op de basisschool. Samen met de mentor ga je je eigen grenzen verleggen.
Als je van uitdagingen houdt, kun je op Sintermeerten kiezen voor extra sport in een speciale Sportklas. Op mavo, havo of vwo kun je ook kiezen voor lessen in het Engels. We noemen dat TTO, tweetalig onderwijs.

Om Sintermeerten beter te leren kennen, organiseren we in november en december Masterclasses. Je kunt je in die tijd inschrijven voor één of meer lessen. Ook hebben we in het begin van het jaar informatieavonden en een Open Dag. Dan kun je kennismaken met onze brugklassers, de leraren en het gebouw. 


Impressie van onze Open Dag, zaterdag 11 februari 2023

 


Groep 8 website wegwijzer 2324

 

Onze informatie avonden in 2024

Informatie avond 1 
donderdagavond 1 februari - 19:30u - 21:00u - voor ouders

Informatie avond 2                
maandagavond 5 februari - 19:30h - 21:00u - voor ouders

Informatie avond 3 - tto         
maandagavond 19 februari - 19:30u - 21:00u - voor ouders en leerlingen

OPEN DAG 2024                    
zaterdag 24 februari - 10:00 - 13:00 uur - voor iedereen

Voor de infoavonden en Open Dag hoeft niet te worden ingeschreven.


Brochure SMC wegwijzer - editie 2022-2023

 

Brochure Tweetalig Onderwijs - editie 2022-2023

 


Meer weten?

Als je meer wilt weten, dan hebben we helemaal onderaan een lijstje met meest gestelde vragen voor je samengesteld. Daarop geven we natuurlijk ook antwoord!


 

Interview met Meike en Jort 

Meike en Jort uit leerjaar 2 hebben we gevraagd wat meer over Sintermeerten te vertellen.


Ze willen graag vertellen over hun school, Sintermeerten. Meike komt van Basisschool De Horizon en Jort van Sint Martinus.
Beiden kozen zèlf voor Sintermeerten. Maar de overgang van de basisschool was best wel spannend.

 

LEES HET INTERVIEW MET MEIKE EN JORT  

 Groep 8 infoto2 MeikeJort

 


Groep 8 website zachtelanding 2

We vertellen je graag nog meer met een lijstje van de meest gestelde vragen.

Vind je geen antwoord op je vragen: stuur ons een e-mail! nieuwsgierig@sintermeerten.nl

 

 • Hoe ziet een lesdag eruit?

  Net als op de basisschool, krijg je op een dag meerdere lessen. Meestal zijn er dat bij ons 7 of 8. Een les duurt op Sintermeerten 45 minuten.

  Voor sommige vakken krijg je een blokuur: dat zijn twee lessen achterelkaar. Dit gebeurt met name bij vakken als gymnastiek en techniek, maar soms ook bij andere vakken.

  onderbouw

   

  bovenbouw

   

  start

  eind

   

   

  start

  eind

  1

  08.30

  09.15

   

  1

  08.30

  09.15

  2

  09.15

  10.00

   

  2

  09.15

  10.00

  pauze

  10.00

  10.20

   

  3

  10.00

  10.45

  3

  10.20

  11.05

   

  pauze

  10.45

  11.05

  4

  11.05

  11.50

   

  4

  11.05

  11.50

  pauze

  11.50

  12.20

   

  5

  11.50

  12.35

  5

  12.20

  13.05

   

  pauze

  12.35

  13.05

  6

  13.05

  13.50

   

  6

  13.05

  13.50

  7

  13.50

  14.35

   

  7

  13.50

  14.35

  8

  14.35

  15.20

   

  8

  14.35

  15.20

  9

  15.20

  16.05

   

  9

  15.20

  16.05

 • Welke brugklassen zijn er?

  Onze school heeft 4 soorten brugklassen. We hebben mavo-havo en havo-vwo klassen. Daarnaast zijn er ook TTO mavo-havo en TTO havo-vwo klassen waarin de meeste lessen in het Engels worden gegeven.

 • In welke brugklas kom ik terecht?

  Het advies van je juf of meester van de basisschool bepaalt voor een groot deel in welk soort brugklas je komt. Bij de samenstelling van de klassen zorgen we ervoor dat je bij kinderen van je eigen basisschool komt. Zo is niet meteen alles nieuw. Ook kun je dan samen naar school komen (en weer naar huis gaan natuurlijk!).

 • Welke vakken krijg ik?

  Je krijgt in de brugklas les in 11 verschillende vakken. Sommige daarvan ken je al: Nederlands lijkt wel op taal en wiskunde op rekenen. Engels heb je ook al gehad, net zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Alleen heet dat bij jou op school misschien wereldoriëntatie. Die vakken worden nu alleen wat anders, ze worden in een nieuw jasje gestoken.

  Andere vakken zijn nieuw. Bijvoorbeeld techniek, frans heb je waarschijnlijk ook nog nooit gehad.

  Het volledige lijstje is: Nederlands – Frans – Engels – geschiedenis – aardrijkskunde – wiskunde – biologie/verzorging – techniek –  muziek – beeldende vorming – lichamelijke opvoeding

  Denk niet dat die nieuwe vakken altijd moeilijk zijn. Het is ook wel leuk om eens aan iets nieuws te beginnen. Of niet soms?

 • Wat zijn begeleidingsuren?

  Naast je vakken, heb je ook begeleidingsuren. Drie uren in de week werk je zelf, onder begeleiding, aan je eigen leerdoelen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om vakken te herhalen, dieper op de stof in te gaan of iets extra's te doen. Ook kun je extra hulp krijgen als je die nodig hebt. Samen met je mentor kijk je wat je in het maatwerkuur gaat doen en wat je wilt bereiken. Zo leer je ook steeds beter zelf te plannen. Tevens werk je in deze maatwerkuren ook aan studievaardigheden zoals leren plannen, leren samenwerken en leren leren. Daarnaast heb je regelmatig een gesprek met je mentor. Dit kan individueel zijn of met de hele klas samen.

   

   
 • Hoeveel leraren krijg ik?

  Op de basisschool had je maar één juffrouw of meester, of misschien wel twee. Die kon alle vakken geven. Bij ons is dat anders. Hier geeft elke juffrouw of meester, elke lerares of leraar, vaak maar één vak. En omdat je meerdere vakken hebt, heb je dus ook meerdere leraren.
  De leraren weten heel veel over hun vak. En als je vragen hebt, kun je die tijdens de les stellen. De leraren zijn er om je te helpen.

 • Wat is een mentor?

  Een van je leraren is tevens je mentor, je klassenleraar. De mentor begeleidt de klas en kijkt hoe het met je gaat op school. Hij of zij speelt binnen de klas een speciale rol. De mentor is ook degene die jou leert hoe je met je studie moet omgaan. Je leert hoe je met je huiswerk moet omgaan en hoe je voor proefwerken moet leren.  

  De mentor helpt je ook met het maken van je planning voor de begeleidingsuren. Zo leer je goed plannen.
  Soms werkt de mentor met de hele klas, maar je krijgt ook individuele begeleiding. Dat gebeurt tijdens het mentoruur.

  Je mentor houdt ook contact met je ouders. Enkele keren per jaar is er een ouderavond. Dan praten jij, je ouders en je mentor samen over jou en je prestaties. Zo weet iedereen steeds hoe het met je gaat op school.

 • Waar krijg ik les?

  Op de basisschool heb je waarschijnlijk als klas ook een eigen lokaal en ben je gewend om bijna elke les in dat eigen lokaal te blijven. Bij ons is dat niet meer zo. 

  Op onze school hebben de vakken hun eigen lokaal en ga je dus steeds naar andere lokalen. Gelukkig zijn die wel zo geplaatst dat je snel weet waar je moet zijn. En voor vakken als techniek, tekenen, handvaardigheid, muziek,  ga je natuurlijk naar een speciaal vaklokaal dat helemaal voor dit vak is ingericht. 
  Behalve leslokalen zijn er ook nog aparte werkruimtes. Daarin kan iedereen zelfstandig of in kleine groepjes werken; gewoon met je boeken of met je laptop.

 • Is er ook wel eens lesuitval?

  Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat een van je leraren er niet is. Hij kan ziek zijn of naar een studiebijeenkomst zijn. Dan kan je les uitvallen maar de school probeert dit op te vangen. Onze school heeft een aantal surveillanten die proberen zoveel mogelijk lessen over te nemen. Is er een surveillant beschikbaar dan valt je les niet uit, maar werk je gewoon in het lokaal verder aan het betreffende vak, of je krijgt andere opdrachten. 

  Deze onderwijsassistenten zorgen er voor dat alles goed verloopt.

 • Hoeveel huiswerk krijg ik?

  Bij het leren aan een middelbare school hoort ook het maken van huiswerk. Niet altijd even leuk, maar wel belangrijk! Je leert dan nog eens wat er in de les behandeld is, maakt oefenstof, of bereidt alvast iets voor de volgende les voor.

  Hoeveel huiswerk krijg je nu eigenlijk? Je moet rekenen op ongeveer 1,5 uur gemiddeld per dag. Soms heb je meer en soms heb je minder huiswerk. Maar als je het goed plant valt het reuze mee. Gewoon niet alles tot het laatste moment laten liggen.

  Als je een proefwerk krijgt, weet je dat lang van tevoren. Dan is het veel beter en fijner om dat leerwerk over een paar dagen te verspreiden.

 • Wat is de sportklas?

  Sport speelt op Sintermeerten een belangrijke rol. Bewegen is immers gezond! Buiten de sportlessen worden er na schooltijd ook diverse competities georganiseerd, waaraan je kunt deelnemen. Badminton, basketbal, volleybal, voetbal…voor elk wat wils.

  En als je nog meer sport wil, dan kun je ook meedoen aan de sportklas. Dit betekent dat je per week twee uur extra sportlessen krijgt. In die lessen krijg je dan niet alleen méér sport, maar je doet ook sporten die je in de gewone lessen niet doet.

  Sintermeerten heeft van NOC*NSF het certificaat “Sportactieve School” gekregen. Dat krijg je niet zomaar, daarvoor moet je een heel goed sportprogramma hebben. En daar zijn we best trots op!


   

TTO vragen

 • Waar staan de letters TTO voor?

  Tweetalig Onderwijs.

 • Wat is TTO nu eigenlijk precies?

  Bij TTO leer je heel goed Engels. Daarom heb je ongeveer de helft van de lessen in de Engelse taal. Daarnaast leer je veel van de contacten met leerlingen in het buitenland en van de internationale projecten op het Sintermeertencollege.

 • Moet ik al heel goed Engels kunnen spreken als ik na groep 8 voor het TTO kies?

  Nee, dat hoeft niet. Omdat er in de helft van de lessen Engels wordt gesproken en je dus veel met die taal bezig bent, leer je heel snel de Engelse taal goed te beheersen. Zelfs vaak zo goed, dat je aan het einde van de derde klas al even goed Engels spreekt als andere leerlingen in het eindexamenjaar.

  En als jij eenmaal in de examenklas zit, denken andere mensen vaak dat je uit Engeland komt als ze jou die taal horen spreken! Kies je voor TTO, dan moet je het wel leuk vinden om met Engels en allerlei buitenlandse activiteiten bezig te zijn. Een goede motivatie is, naast een mavo-, havo- of vwo-advies, dus belangrijk. 

 • Wat is zo bijzonder aan een TTO-opleiding, naast al die Engelse lessen?

  TTO-leerlingen krijgen nu al de kans om veel van de wereld te zien, want er zijn heel wat internationale online uitwisselingen en contacten. Ook in de lessen leer je wat er internationaal allemaal gebeurt. Daar profiteer je later van als je verder gaat studeren of voor een uitdagend beroep kiest, misschien wel in het buitenland.

  Op de Nederlandse universiteiten en hogescholen worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven en krijg je te maken met vooral Engels studiemateriaal. Je hebt als TTO’er dan een enorme voorsprong. 

 • Word ik door al dat Engels niet minder goed in het Nederlands?

  Nee hoor, daar hoef je niet bang voor te zijn. Knappe mensen hebben daar onderzoek naar gedaan. Zij kwamen tot de conclusie dat TTO-leerlingen zelfs bij alle talen beter presteren. 

 • Word ik meteen in het diepe gegooid?

  Ja! 
  Dat is namelijk de beste manier om het Engels spreken snel onder de knie te krijgen. Vanaf dag één krijg je veel lessen in de Engelse taal. En fouten maken mag.

 • Is TTO in Nederland populair?

  Yes! Daardoor groeit het aantal tto-scholen elk jaar. De vele extra’s van een tto-opleiding vind je vanaf het nieuwe schooljaar ook op het Sintermeertencollege.
  Tip: google eens op tto en ontdek zelf nog meer voordelen als je voor tto kiest.

 • Ik wil naar de Mavo. Kan ik ook TTO doen?

  Ja, dat kan. Op Sintermeerten kun je TTO volgen op mavo, havo en vwo.

Buiten de lessen

 • Wanneer is het pauze?

  Natuurlijk heb je niet altijd les. Tussendoor moet je ook eens even kunnen rusten! Daarom is er twee keer per dag een pauze. Tijdens die pauzes kun je niet naar huis, zoals op de basisschool. Je blijft dan gewoon op school, in de aula of buiten. Is ook wel gezellig, zo met zijn allen. 

  Bij ons op school hebben niet alle kinderen tegelijk pauze. De eerste en tweede klas hebben eerst pauze om 10:00-10:20u en om 11:50-12:20u, en daarna pas de hogere klassen van 10:45-11:05u en van 12:35-13:05u. Op die manier wordt het in de aula niet te druk en heb je plaats om je boterhammen in een prettige omgeving op te eten of om gewoon wat te kletsen.

 • Wat zijn themamiddagen?
   

  Een aantal middagen per schooljaar organiseren wij themamiddagen. Dan worden er allerlei dingen gedaan die in een gewone les niet kunnen. Zo werk je tijdens zo'n middag bijvoorbeeld aan een opdracht van biologie in spelvorm bij Gaia Zoo, of er komt een schrijver van jeugdboeken voor Nederlands. Deze thema's vinden wij als school belangrijk, vandaar dat we er tijd voor maken op de themamiddagen.

 • Waarvoor is de schoolpas?

  Iedereen krijgt een schoolpasje. Dat is niet alleen om te kunnen laten zien dat je bij ons op school zit. Je gebruikt het om je kluisje open te maken en je hebt het nodig om te printen of kopiëren. Je krijgt een klein budget van onze school. Genoeg budget om elk schooljaar te kunnen printen of kopiëren. Je pasje is dus heel belangrijk!

 • Krijg ik een kluisje?

  Jullie rugzakken zijn natuurlijk zwaar, daar is weinig aan te doen. Je hebt op school en thuis nu eenmaal veel verschillende boeken nodig en ook nog je laptop. Het helpt wel als je overdag een aantal boeken in je kluisje legt. De boeken van de lessen na de pauze bijvoorbeeld. Tijdens de pauze wissel je ze dan gewoon om. Ook je gymspullen kun je het beste in je kluisje leggen. Daarom kun je op school een kluisje huren. En zoals gezegd, ook voor je kluisje heb je je pasje nodig. Je krijgt dus geen sleutel. Lekker handig toch? 

 • Gebruiken we ook devices?

  Een school zonder computers, laptops, iPads, smartphones en wifi kun je je al bijna niet meer voorstellen. Bij veel vakken wordt de laptop vaak gebruikt. Om opdrachten te maken, te oefenen met de stof, of om dingen op te zoeken. Daarom heeft Sintermeerten ook een elektronische leeromgeving en leerlingvolgsysteem, namelijk Somtoday. In Somtoday vind je bijvoorbeeld voor allerlei vakken oefenprogramma’s, maar kun je ook je absentie, cijfers en nieuws volgen. Je vindt dit op het aparte leerlingendeel van onze eigen website.

  Op de brugklas leer je omgaan met verschillende programma’s zoals Word en Office365, maar je leert ook kritisch te kijken naar sociale media en veiligheid. 

  Je leert die “computervaardigheden” niet voor niets al in de brugklas; je hebt ze de rest van je schooltijd ook nodig.

 • Is er ook een introductie?

  Als je voor Sintermeerten kiest, krijg je nog vóór de zomervakantie een kennismakingsmiddag. Dan leer je je mentoren en de school kennen en zie je bij wie je in de klas komt.

  Aan het begin van het schooljaar krijg je nog een introductie. Samen met je nieuwe klasgenoten neem je deel aan allerlei activiteiten. Zo leer je op een leuke en ontspannen manier iedereen en de school kennen.