Zit je in Groep 8? Dan is het Sintermeertencollege misschien de volgende school voor jou! Er gaat veel veranderen. Niet meer 1 juf of meester, maar voor elk vak een eigen docent. In de brugklas kom je soms vrienden van de basisschool tegen. Toch zul je al gauw nieuwe vrienden en vriendinnen maken.

Verleg je grenzen!

We zullen je natuurlijk helpen bij het maken van de overstap van de basisschool naar het Sintermeertencollege. Daar hebben we een mentor voor. De mentor kent jou al een beetje als je naar Sintermeerten gaat. De mentor krijgt veel informatie van jouw juf of meester op de basisschool. Samen met de mentor ga je je eigen grenzen verleggen.
Als je van uitdagingen houdt, kun je op Sintermeerten kiezen voor extra sport in een speciale Sportklas. Op Havo of Vwo kun je ook kiezen voor lessen in het Engels. We noemen dat TTO, tweetalig onderwijs.

Om Sintermeerten beter te leren kennen, organiseren we in november en december Masterclasses. Je kunt je in die tijd inschrijven voor één of meer lessen. Ook hebben we in het begin van het jaar informatieavonden en een Open Dag. Dan kun je kennismaken met onze brugklassers, de leraren en het gebouw.

Meer weten?

Als je meer wilt weten, dan hebben we helemaal onderaan een lijstje met meest gestelde vragen voor je samengesteld. Daarop geven we natuurlijk ook antwoord!

Interview met Jade en Sjors

Jade en Sjors uit de brugklas hebben we gevraagd wat meer over Sintermeerten te vertellen

Groep8 jade sjors


Tijdens een maatwerkuur komen Jade en Sjors naar ons toe. Ze willen graag vertellen over hun nieuwe school, Sintermeerten. Jade komt van Basisschool De Wegwijzer en Sjors van De Tovercirkel in Heerlen.

Hoi, Sintermeerten hebben we op de Open Dag leren kennen. Er waren daar veel brugklasleerlingen die wilden helpen. Dat sprak ons erg aan.

Op de eerste schooldag was ik best wel zenuwachtig. Gelukkig kende ik al een paar kinderen van mijn eigen basisschool. Nu fietsen we samen. Jade

Beiden kozen zèlf voor Sintermeerten. Maar de overgang van de basisschool was best wel spannend.

 

LEES HET HELE INTERVIEW MET JADE EN SJORS

 

We vertellen je graag nog meer met een lijstje van de meest gestelde vragen

Vind je geen antwoord op je vragen: stuur ons een e-mail! nieuwsgierig@sintermeerten.nl

 • Hoe ziet een lesdag eruit?

  Net als op de basisschool, krijg je op een dag meerdere lessen. Meestal zijn er dat bij ons 7 of 8. Een les duurt op Sintermeerten 45 minuten.

  Voor sommige vakken krijg je een blokuur: dat zijn twee lessen achterelkaar. Dit gebeurt met name bij vakken als gymnastiek en techniek, maar soms ook bij andere vakken.

  onderbouw

   

  bovenbouw

   

  start

  eind

   

   

  start

  eind

  1

  08.30

  09.15

   

  1

  08.30

  09.15

  2

  09.15

  10.00

   

  2

  09.15

  10.00

  pauze

  10.00

  10.20

   

  3

  10.00

  10.45

  3

  10.20

  11.05

   

  pauze

  10.45

  11.05

  4

  11.05

  11.50

   

  4

  11.05

  11.50

  pauze

  11.50

  12.20

   

  5

  11.50

  12.35

  5

  12.20

  13.05

   

  pauze

  12.35

  13.05

  6

  13.05

  13.50

   

  6

  13.05

  13.50

  7

  13.50

  14.35

   

  7

  13.50

  14.35

  8

  14.35

  15.20

   

  8

  14.35

  15.20

  9

  15.20

  16.05

   

  9

  15.20

  16.05

 • Welke brugklassen zijn er?

  Onze school heeft 3 soorten brugklassen. We hebben Mavo-Havo en Havo-Vwo klassen. Daarnaast zijn er ook TTO Havo-Vwo klassen waarin de meeste lessen in het Engels worden gegeven.

 • In welke brugklas kom ik terecht?

  Het advies van je juf of meester van de basisschool bepaalt voor een groot deel in welk soort brugklas je komt. Bij de samenstelling van de klassen zorgen we ervoor dat je bij kinderen van je eigen basisschool komt. Zo is niet meteen alles nieuw. Ook kun je dan samen naar school komen (en weer naar huis gaan natuurlijk!) 

 • Welke vakken krijg ik?

  Je krijgt in de brugklas les in 13 verschillende vakken. Sommige daarvan ken je al: Nederlands lijkt wel op taal, en wiskunde op rekenen. Engels heb je ook al gehad, net zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Alleen heet dat bij jou op school misschien wereldoriëntatie. Die vakken worden nu alleen wat anders, ze worden in een nieuw jasje gestoken.

  Andere vakken zijn nieuw. Techniek bijvoorbeeld, en mediawijsheid. Frans heb je waarschijnlijk ook nog nooit gehad.

  Het volledige lijstje is: Nederlands – Frans – Engels – geschiedenis – aardrijkskunde – wiskunde – biologie/verzorging – techniek – levensbeschouwing – muziek – beeldende vorming – mediawijsheid – lichamelijke opvoeding

  Denk niet dat die nieuwe vakken altijd moeilijk zijn. Het is ook wel leuk om eens aan iets nieuws te beginnen. Of niet soms?

 • Wat is een maatwerkblok?

  Behalve je vakken is er ook nog het maatwerkblok. Een middag in de week maak je zelf een keuze voor wat je die middag gaat doen. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om vakken te herhalen, dieper op de stof in te gaan, of iets extra’s te doen, bijvoorbeeld een project. Ook kun je extra hulp krijgen als je die nodig hebt. 

  Je werkt in een werklokaal, als je met andere kinderen wilt samenwerken, of in een stiltelokaal als je lekker alleen aan de slag wilt. En tijdens die middag zijn er ook nog korte lessen, colleges noemen we die, waarin de stof nog eens wordt uitgelegd.

  Elk maatwerkblok begint met een opstartmoment. Samen met de mentor kijk je wat je die middag gaat doen en wat je wilt bereiken. Zo leer je ook steeds beter zelf te plannen.

 • Hoeveel leraren krijg ik?

  Op de basisschool had je maar één juffrouw of meester, of misschien wel twee. Die kon alle vakken geven. Bij ons is dat anders. Hier geeft elke juffrouw of meester, elke lerares of leraar, vaak maar één vak. En omdat je meerdere vakken hebt, heb je dus ook meerdere leraren.
  De leraren weten heel veel over hun vak. En als je vragen hebt, kun je die tijdens de les stellen. De leraren zijn er om je te helpen.

 • Wat is een mentor?

  Een van je leraren is tevens je mentor, je klassenleraar. Eigenlijk vervangt die zo´n beetje de meester of juffrouw van groep 8. De mentor begeleidt de klas en kijkt hoe het met je gaat op school. Hij of zij speelt binnen de klas een speciale rol. De mentor is ook degene die jou leert hoe je met je studie moet omgaan.  Je leert hoe je met je huiswerk moet omgaan en hoe je voor proefwerken moet leren. Daarvoor gebruiken we op school ook een speciale Sintermeertenagenda. 

  De mentor helpt je ook met het maken van je planning voor het maatwerkblok. Zo leer je goed plannen.
  Soms werkt de mentor met de hele klas, maar je krijgt ook individuele begeleiding. Dat gebeurt tijdens het mentoruur.

  Je mentor houdt ook contact met je ouders. Enkele keren per jaar is er een ouderavond. Dan praten jij, je ouders en je mentor samen over jou en je prestaties. Zo weet iedereen steeds hoe het met je gaat op school.

 • Waar krijg ik les?

  Op de basisschool heb je waarschijnlijk als klas ook een eigen lokaal en ben je gewend om bijna elke les in dat eigen lokaal te blijven. Bij ons is dat niet meer zo. 

  Op onze school hebben de vakken hun eigen lokaal, en ga je dus steeds naar andere lokalen. Gelukkig zijn die wel zo geplaatst dat je snel weet waar je moet zijn. En voor vakken als techniek, tekenen, handenarbeid, muziek en mediawijsheid ga je natuurlijk naar een speciaal vaklokaal dat helemaal voor zo’n vak is ingericht. 
  Behalve leslokalen zijn er ook nog aparte werkruimtes. Daarin kan iedereen zelfstandig of in kleine groepjes werken; gewoon met je boeken, of met de computer.

 • Is er ook wel eens lesuitval?

  Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat een van je leraren er niet is. Hij kan ziek zijn of naar een congres of studiebijeenkomst zijn. Dan valt de les niet uit, maar werk je gewoon in het lokaal verder aan het betreffende vak, of je krijgt andere opdrachten. 

  In plaats van de eigen leraar (docent) komt er dan een surveillant naar je klas. Deze zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Dan komt er een "suus", zeggen de brugklassers bij ons. 

 • Hoeveel huiswerk krijg ik?

  Bij het leren aan een middelbare school hoort ook het maken van huiswerk. Niet altijd even leuk, maar wel belangrijk! Je leert dan nog eens wat er in de les behandeld is, maakt oefenstof, of bereidt alvast iets voor de volgende les voor.

  Hoeveel huiswerk krijg je nu eigenlijk? Je moet rekenen op ongeveer 1,5 uur gemiddeld per dag. Soms heb je meer, en soms heb je minder huiswerk. Maar als je het goed plant, valt het reuze mee. Gewoon niet alles tot het laatste moment laten liggen.

  Als je een proefwerk krijgt, weet je dat lang van tevoren. Dan is het veel beter en fijner om dat leerwerk over een paar dagen te verspreiden.

 • Kun je ook bijles of studiebegeleiding krijgen?

  Ja, dat kan. Als je een bepaald vak moeilijk vindt, kun je ook gebruik maken van het tutorsysteem. Na schooltijd krijg je dan voor dat vak bijles van een leerling uit de bovenbouw.
  Voor studiebegeleiding na school werkt onze school samen met studiebegeleiding Erasmus. Als je hier meer informatie over wilt hebben kun je kijken op hun website: www.huiswerkbegeleidingerasmus.nl​ 

 • Wat is de sportklas?

  Sport speelt op Sintermeerten een belangrijke rol. Bewegen is immers gezond! Buiten de sportlessen worden er na schooltijd ook diverse competities georganiseerd, waaraan je kunt deelnemen. Badminton, basketbal, volleybal, voetbal…voor elk wat wils.

  En als je nog meer sport wil, dan kun je ook meedoen aan de sportklas. Dat betekent dat je per week twee uur extra sportlessen krijgt. In die lessen krijg je dan niet alleen méér sport, maar je doet ook sporten die je in de gewone lessen niet doet.

  Sintermeerten heeft van NOC*NSF het certificaat “Sportactieve School” gekregen. Dat krijg je niet zomaar, daarvoor moet je een heel goed sportprogramma hebben. En daar zijn we best trots op!

 • Nieuwsbrief PO 1 2018 Introductie

  Dit schooljaar zijn 284 brugklasleerlingen gestart met twee introductiedagen. Nadat de leerlingen voor de zomervakantie al kennis hebben gemaakt met hun nieuwe klas en hun twee mentoren, was er op de eerste maandag en dinsdag van het nieuwe schooljaar tijd voor een tweede kennismaking.
  Sintermeerten kiest bewust voor een rustige start in het eigen gebouw en een tweede dag waarbij we in een andere omgeving leerlingen met elkaar kennis laten maken.

  Tijdens het bezoek aan het Action Park in Hasselt of Fun Valley in Eijsden hebben de mentoren ruimschoots de tijd om hun nieuwe klas te observeren. Onder deskundige begeleiding van instructeurs zijn de leerlingen druk in de weer met allerlei werkvormen die vooral in het teken staan van kennismaken. De leerlingen die starten met het tweetalig onderwijs hebben een introductie gehad in Schinveld, waarbij ze direct zijn “ondergedompeld” in de Engelse taal.

  Vanaf woensdag 22 augustus zijn de lessen van start gegaan, waarbij de leerlingen kennis hebben gemaakt met de diverse vakken en docenten.
  Tijdens het maatwerkblok, een blok van vier aaneengesloten lesuren, worden de leerlingen in de eerste periode geholpen bij het leren leren. Dit gebeurt onder begeleiding van hun mentoren. Daarnaast wordt er in dit werkblok aandacht geschonken aan rekenen en leesvaardigheid.

 • Nieuwsbrief PO 1 2018 Nieuwe werkwijze onderbouw Brugklassen

  Het Sintermeertencollege is een scholengemeenschap voor Vwo (gymnasium en atheneum), Havo en Mavo. Het Sintermeerten biedt ook tweetalig onderwijs (tto) Engels-Nederlands voor Vwo- én voor Havo-leerlingen. Vanaf schooljaar 2019-2020 voegen wij daar een tto Mavo-afdeling aan toe.
  Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe werkwijze in de onderbouw. Het centrale uitgangspunt hierbij is dat leerlingen aan de start van leerjaar 3 op het juiste onderwijsniveau zitten.
  Het niveau waarop de leerlingen in de brugklas starten wordt uiteraard gebaseerd op het advies van de basisschool.

  Onze school heeft drie verschillende brugklassen: Mavo-Havo brugklassen, Havo-Vwo brugklassen en Havo-Vwo brugklassen tweetalig onderwijs.

  De Mavo-Havo brugklassen

  In deze klassen worden leerlingen geplaatst met een Mavo, een Mavo/Havo advies of een Havoadvies. Voor leerlingen met een Havoadvies wordt na overleg met de groepsleerkracht bepaald welke brugklas het meest geschikt is, de Mavo-Havo brugklas of de Havo-Vwo brugklas. Het Sintermeerten beslist uiteindelijk in welke brugklas een leerling met een Havoadvies geplaatst wordt.
  In de Mavo-Havo klassen wordt zowel op Mavo- als op Havoniveau lesgegeven. Door middel van differentiatie binnen de lessen krijgt elk kind les op zijn of haar niveau.

  De Havo-Vwo brugklassen

  In deze klassen worden leerlingen geplaatst met een Havo, een Havo/Vwo of een Vwo advies. Voor leerlingen met een Havoadvies wordt na overleg met de groepsleerkracht bepaald welke brugklas het meest geschikt is, de Havo/Mavo brugklas of de Vwo/Havo brugklas. Ook nu beslist het Sintermeerten uiteindelijk in welke brugklas een leerling met een Havoadvies geplaatst wordt.
  In de Havo-Vwo klassen wordt zowel op Havo- als op Vwo-niveau lesgegeven. Ook hier wordt door middel van differentiatie recht gedaan aan het niveau van elk kind. Voor de leerlingen met een eenduidig Vwo-advies is er in deze klassen een apart Vwo+ programma met daarin verrijkings- en verdiepingsstof. Ditzelfde geldt ook voor de Havo-Vwo klassen in de tweetalige stroom.

  Cijfers op niveau

  Voor alle brugklastypen geldt dat kinderen cijfers krijgen op hun eigen niveau. Op deze manier bekijken we in het brugklasjaar welk niveau het beste bij het kind past. Gedurende het schooljaar is het mogelijk om het niveau van werken aan te passen. Deze werkwijze geeft niet alleen een duidelijk beeld, ook is het motiverend voor de leerling als deze ziet dat hij/zij op zijn of haar eigen niveau goede cijfers haalt, het geeft meer kansen om goed te presteren.

  Keuze voor het gymnasium

  In de loop van het eerste jaar krijgen de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een aantal kennismakingslessen Latijn en Grieks waarna aan het eind van het eerste jaar de keuze gemaakt kan worden voor het volgen van de klassieke talen en bevordering naar het gymnasium in leerjaar 2.

  Rome Forum romanum 1920

 • Nieuwsbrief PO 1 2018 Nieuwe werkwijze onderbouw 2e klas

  Aan het einde van de brugklas volgt de bevordering. Een leerling kan vanaf 2019 bevorderd worden naar een Mavo 2, een Havo 2, een atheneum 2 of een gymnasium 2 klas. Dat wil echter niet zeggen dat de route dan bepaald is.

  Opstromen

  Voor het tweede leerjaar Mavo en Havo is er vervolgens een zogenaamde opstroomvariant. Leerlingen die mogelijk meer in hun mars hebben, maar langzamer doorgroeien kunnen door middel van een opstroomprogramma toch zodanig toegerust worden dat zij in leerjaar 3 naar het hogere niveau (Mavo+, Havo of Vwo) kunnen doorstromen. Voor de Vwo-leerlingen is er in leerjaar 2 een Vwo+ variant waarmee wij de Vwo-leerlingen die dit aan kunnen, willen bedienen met verrijkings- en verdiepingsstof.
  Met deze structuur willen wij de doorstroom verbeteren, de definitieve keuze uitstellen en elk kind zoveel mogelijk kansen geven. De bedoeling is dat elk kind op de derde klas op het niveau zit waarin het ook eindexamen zal doen.

   

 • Nieuwsbrief PO 1 2018 Ons schoolgebouw

  Met de start van dit schooljaar werken alle leerlingen een dag of een dagdeel op een andere wijze om ook zo meer maatwerk mogelijk te maken. Het onderwijsteam – met name de mentoren – ondersteunen de leerlingen om aan te geven voor welk(e) vak(ken) ze een extra leervraag hebben en hoe ze die leervraag kunnen formuleren. Leerlingen kunnen die maatwerkdag of dat dagdeel dan een keuze maken om extra te leren voor een vak of bijvoorbeeld om samen te werken aan een project. Ons schoolgebouw is ingericht om dat mogelijk te maken.

  Samenwerkplekken

  Om deze werkwijze goed mogelijk te maken hebben leerlingen en docenten behoefte aan andere werkruimtes naast de meer traditionele klaslokalen.  
  Hiervoor hebben we twee stille werkplekken en twee samenwerkplekken ingericht. Deze werkruimtes zijn altijd bemenst door medewerkers van de school die enkele momenten per week worden ondersteund door vrijwilligers.
  Op de begane grond is de mediatheek omgebouwd tot een stille werkplek: het OLC (Open LeerCentrum). De geplande leeshoek in deze ruimte zal in de loop van het schooljaar aan de hand van ontwerpen van leerlingen verder worden ingericht.
  Hiertegenover is een samenwerkruimte ingericht. Onze facilitaire dienst heeft hiervoor zelf passend meubilair ontworpen en gebouwd.

  samenwerkingsplek 1140

  Op de derde verdieping zijn de al bestaande werkruimtes - de stille werkplek en de samenwerkplek- vanaf dit schooljaar beschikbaar voor alle leerjaren. De samenwerkplek op de derde etage heeft ook een nieuwe en passende inrichting gekregen.

  Leerlingenbalie

  Naast onze hoofdingang is de nieuwe leerlingenbalie. Leerlingen kunnen hier terecht bij vertrouwde gezichten als ze vragen hebben of als er even een time-out nodig is. Naast een balie zijn er ook enkele werkplekken voor leerlingen.
  Natuurlijk is de leerlingenbalie ook een warme ontvangst voor ander gasten dan onze leerlingen.

  leerlingenbalie 1140

 • Nieuwsbrief PO 1 2018 tto Mavo

  We zijn heel trots en verheugd om te kunnen melden dat vanaf volgend schooljaar tweetalig onderwijs (tto) Engels op al onze afdelingen op het Sintermeertencollege wordt aangeboden. Er start dus ook een Mavo/Havo brugklas tto in 2019/2020. Daarmee zijn wij de eerste school in de omgeving die tto-onderwijs voor Mavoleerlingen aanbiedt.

  Engels wordt steeds belangrijker in het beroepsleven

  Waarom ook tweetalig onderwijs op Mavo? Taalgevoelige leerlingen heb je op elk niveau en de huidige leerling groeit op in een steeds internationaler wordende omgeving: denk aan muziek, YouTube, Instagram en online gamen. Ook in het vervolgonderwijs -sinds enkele jaren is Engels een verplicht examenvak op het MBO- en in het beroepenveld dringt dit steeds verder door. Leerlingen oriënteren zich ook meer op en dromen van studeren en werken buiten Nederland. Leerlingen die tweetalig Mavo volgen, krijgen tijdens hun opleiding al veel extra bagage mee. Zo krijgen zij een aantal vakken in het Engels, maken zij kennis met andere culturen door middel van excursies en ontwikkelen ze zich tot echte wereldburgers. Daarnaast zal de focus op het goed beheersen van de Nederlandse taal even groot zijn als bij onze andere leerlingen.

  Op dit moment zijn we druk bezig met alle voorbereidingen en wij zullen u natuurlijk regelmatig over de stand van zaken op de hoogte houden .

TTO vragen

 • Waar staan de letters TTO voor?

  Tweetalig Onderwijs.

 • Wat is TTO nu eigenlijk precies?

  Bij TTO leer je heel goed Engels. Daarom heb je ongeveer de helft van de lessen in de Engelse taal. Daarnaast leer je veel van de contacten met leerlingen in het buitenland en van de internationale projecten op het Sintermeertencollege.

 • Moet ik al heel goed Engels kunnen spreken als ik na groep 8 voor het TTO kies?

  Nee, dat hoeft niet. Omdat er in de helft van de lessen Engels wordt gesproken en je dus veel met die taal bezig bent, leer je heel snel de Engelse taal goed te beheersen. Zelfs vaak zo goed, dat je aan het einde van de derde klas al even goed Engels spreekt als andere leerlingen in het eindexamenjaar.

  En als jij eenmaal in de examenklas zit, denken andere mensen vaak dat je uit Engeland komt als ze jou die taal horen spreken! Kies je voor TTO, dan moet je het wel leuk vinden om met Engels en allerlei buitenlandse activiteiten bezig te zijn. Een goede motivatie is, naast een havo- of vwo-advies, dus belangrijk. 

 • Wat is zo bijzonder aan een TTO-opleiding, naast al die Engelse lessen?

  TTO-leerlingen krijgen nu al de kans om veel van de wereld te zien, want er zijn heel wat internationale uitwisselingen en contacten. Ook in de lessen leer je wat er internationaal allemaal gebeurt. Daar profiteer je later van als je verder gaat studeren of voor een uitdagend beroep kiest, misschien wel in het buitenland.

  Op de Nederlandse universiteiten en hogescholen worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven en krijg je te maken met vooral Engels studiemateriaal. Je hebt als TTO’er dan een enorme voorsprong. 

 • Word ik door al dat Engels niet minder goed in het Nederlands?

  Nee hoor, daar hoef je niet bang voor te zijn. Knappe mensen hebben daar onderzoek naar gedaan. Zij kwamen tot de conclusie dat TTO-leerlingen zelfs bij alle talen beter presteren. 

 • Word ik meteen in het diepe gegooid?

  Ja!  Dat is namelijk de beste manier om het Engels snel onder de knie te krijgen. Vanaf dag één krijg je veel lessen in de Engelse taal.

 • Is TTO in Nederland populair?

  Yes! Daardoor groeit het aantal tto-scholen elk jaar. De vele extra’s van een tto-opleiding vind je vanaf het nieuwe schooljaar ook op het Sintermeertencollege.
  Tip: google eens op tto en ontdek zelf nog meer voordelen als je voor tto kiest.

Buiten de lessen

 • Wanneer is het pauze?

  Natuurlijk heb je niet altijd les. Tussendoor moet je ook eens even kunnen rusten! Daarom is er twee keer per dag een pauze. Tijdens die pauzes kun je niet naar huis, zoals op de basisschool. Je blijft dan gewoon op school, in de aula, of buiten. Is ook wel gezellig, zo met zijn allen. 

  Bij ons op school hebben niet alle kinderen tegelijk pauze. De eerste en tweede klas hebben eerst pauze om 10:00-10:20u en om 11:50-12:20u, en daarna pas de hogere klassen van 10:45-11:05u en van 12:35-13:05u. Op die manier wordt het in de aula niet te druk en heb je plaats om je boterhammen in een prettige omgeving op te eten of om gewoon wat te kletsen.

 • Wat gebeurt er in de projectdagen?

  Een aantal keren per jaar heeft de hele school projectdagen. Dan worden er allerlei dingen gedaan die in een gewone les niet kunnen. Excursies bijvoorbeeld, of aparte opdrachten op school.

  Zo werk je tijdens zo'n projectdag bijvoorbeeld een hele dag aan een opdracht van Engels, of er komt een schrijver van jeugdboeken voor Nederlands. En op 11 november vieren we Martinusdag. Dan is er een sponsorloop en een culturele markt. De opbrengst is dan voor het goede doel. 

 • Waarvoor is de schoolpas?

  Iedereen krijgt een schoolpasje. Dat is niet alleen om te kunnen laten zien dat je bij ons op school zit. Je gebruikt het om je kluisje open te maken en je hebt het nodig om te printen of kopiëren. En als je in de aula iets wilt kopen - aan de balie of uit de automaten - dan moet je betalen met het pasje. Natuurlijk moet je er dan wel eerst wat geld opzetten. Dat kan bij de oplaadpunten op school. Je pasje is dus heel belangrijk!

 • Krijg ik een kluisje?

  Jullie rugzakken zijn natuurlijk zwaar, daar is weinig aan te doen. Je hebt op school en thuis nu eenmaal veel verschillende boeken nodig. Het helpt wel als je overdag een aantal boeken in je kluisje legt. De boeken van de lessen na de pauze bijvoorbeeld. Tijdens de pauze wissel je ze dan gewoon om. Ook je gymspullen kun je het beste in je kluisje leggen. Daarom kun je op school een kluisje huren. En zoals gezegd, ook voor je kluisje heb je je pasje nodig. Je krijgt dus geen sleutel. Lekker handig toch? 

 • Gebruiken we ook computers?

  Een school zonder computers, iPads, smartphones en wifi kun je je al bijna niet meer voorstellen. Bij veel vakken wordt de computer vaak gebruikt. Om opdrachten te maken, te oefenen met de stof, of om dingen op te zoeken. Daarom heeft Sintermeerten ook een elektronische leeromgeving en leerlingvolgsysteem, namelijk Somtoday. In Somtoday vind je bijvoorbeeld voor allerlei vakken oefenprogramma’s, maar kun je ook je absentie, cijfers en nieuws volgen. Je vindt dit op het aparte leerlingendeel van onze eigen website.

  Op de brugklas krijg je ook het vak mediawijsheid. Je leert dan omgaan met verschillende programma’s zoals Word en Office365, maar je leert ook kritisch te kijken naar sociale media en veiligheid. 

  Je leert die “computervaardigheden” niet voor niets al in de brugklas; je hebt ze de rest van je schooltijd ook nodig.

 • Is er ook een introductie?

  Als je voor Sintermeerten kiest, krijg je nog vóór de zomervakantie een kennismakingsmiddag. Dan leer je je mentoren en de school kennen en zie je bij wie je in de klas komt.

  Aan het begin van het schooljaar krijg je nog een introductie. Samen met je nieuwe klasgenoten neem je deel aan allerlei activiteiten. Zo leer je op een leuke en ontspannen manier iedereen kennen.