In een snel veranderende omgeving is onderwijs van het grootste belang. Ook onderwijs verandert mee. Bij het moderne onderwijs op Sintermeerten krijgen de leerlingen alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Verleg je grenzen, voor jezelf en de ander!

Het Sintermeertencollege is een scholengemeenschap voor vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo. Het Sintermeerten biedt ook tweetalig onderwijs (tto) Engels-Nederlands voor vwo- én havo én mavo leerlingen. Onze school heeft vier verschillende brugklassen: mavo-havo brugklassen, havo-vwo brugklassen, mavo-havo brugklassen tweetalig onderwijs en havo-vwo brugklassen tweetalig onderwijs.

De mavo-havo brugklassen

In deze klassen worden leerlingen geplaatst met een mavo, een mavo/havo advies of een havo advies. Voor leerlingen met een havo-advies wordt na overleg met de groepsleerkracht bepaald welke brugklas het meest geschikt is, de mavo-havo brugklas of de havo-vwo brugklas. Het Sintermeerten beslist uiteindelijk in welke brugklas een leerling met een havo-advies geplaatst wordt.
In de mavo-havo klassen wordt zowel op mavo- als op havo niveau lesgegeven. Door middel van differentiatie binnen de lessen krijgt elk kind les op zijn of haar niveau. Ditzelfde geldt ook voor de mavo-Havo klassen in de tweetalige stroom.

De havo-vwo brugklassen

In deze klassen worden leerlingen geplaatst met een havo, een havo/vwo of een vwo advies. Voor leerlingen met een Havoadvies wordt na overleg met de groepsleerkracht bepaald welke brugklas het meest geschikt is, de havo/mavo brugklas of de vwo/havo brugklas. Ook nu beslist het Sintermeerten uiteindelijk in welke brugklas een leerling met een havo advies geplaatst wordt.
In de havo-vwo klassen wordt zowel op havo- als op vwo-niveau lesgegeven. Ook hier wordt door middel van differentiatie recht gedaan aan het niveau van elk kind. 

Cijfers op twee niveaus

Voor alle brugklastypen geldt dat kinderen op twee niveaus cijfers krijgen. Op deze manier worden resultaten duidelijker en ontstaat er een beter beeld voor bevordering naar de tweede klas. Ook is het motiverend voor de leerling als deze ziet dat hij/zij op zijn of haar eigen niveau goede cijfers haalt, het geeft meer kansen om goed te presteren.

Keuze voor het gymnasium

In de loop van het eerste jaar krijgen de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een aantal kennismakingslessen Latijn en Grieks waarna aan het eind van het eerste jaar de keuze gemaakt kan worden voor het volgen van de klassieke talen en bevordering naar het gymnasium in leerjaar 2.


De tweede klas

Aan het einde van de brugklas volgt vervolgens de bevordering. Een leerling kan bevorderd worden naar een mavo 2, een havo 2, een atheneum 2 of een gymnasium 2 klas.

Dat wil niet zeggen dat de route dan bepaald is. Voor het tweede leerjaar mavo en havo is er vervolgens een zogenaamde opstroomvariant. Leerlingen die mogelijk meer in hun mars hebben, maar langzamer doorgroeien, kunnen door middel van een opstroomprogramma toch zodanig toegerust worden dat zij in leerjaar 3 naar het hogere niveau (mavo+, havo of vwo) kunnen doorstromen. 
Met deze structuur willen wij de doorstroom verbeteren, de definitieve keuze uitstellen en elk kind zoveel mogelijk kansen geven. De bedoeling is dat elk kind op de derde klas op het niveau zit waarin het ook eindexamen zal doen.


De TTO-leerweg

Voor toelating tot de TTO brugklassen gelden in principe dezelfde toelatingseisen als voor de toelating tot de niet tweetalige brugklassen. Er wordt wel door middel van een gesprek met kinderen en ouders en het schrijven van een brief door het kind een onderzoek gedaan naar de motivatie en de beweegredenen om aan te melden voor de TTO-leerweg.

Uit een interview met Jenna en Lynn, zij hebben 5 jaar op ons TTO gezeten:

Jaren geleden kozen wij voor TTO op het Sintermeertencollege. In het begin vonden wij de lessen best moeilijk, maar na een tijdje waren wij helemaal aan de Engelse taal gewend.
We kwamen de klas binnen, en werden meteen ontvangen in het Engels. Vanaf dag één spreek je Engels. Natuurlijk wordt er niet van een leerling verwacht dat hij of zij meteen perfect Engels spreekt, vragen stellen mag altijd.
Voor leerlingen die graag een uitdaging zoeken en bereid zijn om buiten hun eigen comfort zone te stappen is het TTO zeker aan te raden. Wees vooral niet bang om verder te informeren. Misschien is TTO wel echt de juiste keuze voor jou!

Sportklas

Sintermeerten heeft het certificaat “Sportactieve school”. Dit komt niet alleen tot uiting in de reguliere lessen, maar ook in de diverse andere sportactiviteiten. Daarnaast biedt de school ook extra lessen aan in de vorm van de “sportklas”. Dit houdt in dat een leerling van de brugklas 2 extra lessen L.O. volgen die (aan het einde van de dag) worden opgenomen in het lesrooster. In deze lessen komt zowel verdieping als verbreding van het reguliere lesprogramma aan bod.Sintermeerten ingang 1920