Onze school is de eerste school in Nederland die gecertificeerd is door KVLO en NOC/NSF als Sportactieve School. Dat word je niet zomaar. Bewegen en gezondheid staan bij ons voorop.
Als sportactieve school bieden wij de leerlingen van de brugklas de mogelijkheid om deel te nemen aan de speciale sportklas. In aanvulling op de reguliere lessen LO komen de leerlingen wekelijks in aanraking met verschillende verrijkende sport-activiteiten, die in het normale programma niet aan bod komen.

Topsport

Het Sintermeertencollege juicht toe dat leerlingen op hoog niveau hun sport beoefenen. Af en toe is het nodig dat de school hier speciale faciliteiten voor verleent. Leerlingen die minimaal aan een regionale topsporttraject deelnemen, kunnen, wanneer daardoor lessen worden gemist, een aanvraag doen om voor bepaalde faciliteiten in aanmerking te komen. Voorwaarden hierbij zijn dat de leerlingen de vereiste onderwijstijd halen en een ‘topsportmentaliteit’ ten aanzien van het schoolse werk hebben. Een schriftelijke aanvraag (aan de afdelingsleider) voor faciliteiten dient in principe minimaal twee weken tevoren te worden gedaan en moet vergezeld worden door een ondersteunend schrijven van de verantwoordelijke sportorganisatie. Het Sintermeertencollege zal de leerling zo veel mogelijk in staat stellen om onderwijs te volgen, dan wel in te halen.