Aanmelden bij onze school voor leerjaar 1

Vanaf 7 maart 2022 tot en met 1 april 2022


De aanmeldingsprocedure:

• De aanmeldingsprocedure start met het adviesgesprek met u (ouder(s)/verzorger(s)) en de leerkracht van groep 8.
• Op basis van dit advies bepaalt u samen met uw kind de keuze voor de school.
• Vervolgens (tussen 7 maart en uiterlijk 1 april) meldt u uw kind aan.
• Voor meer informatie over het aanmelden als brugklasser kijk op de site van Parkstadscholen.nl.

Op de pagina AANMELDEN van Parkstadscholen.nl - kunt u het aanmeldformulier downloaden.

Direct downloaden kan ook bij ons > Brugklas-aanmeldformulier-2022-2023.pdf

Printen, invullen en ondertekenen, vervolgens scannen en via mail (aanmelding@sintermeerten.nl) ons toezenden.
Verzenden kan ook per post (Sintermeertencollege, t.a.v. de leerlingenadministratie, Valkenburgerweg 219, 6419 AT Heerlen). U kunt het aanmeldingsformulier ook persoonlijk afgeven bij de receptie t.a.v. de administratie/aanmelding.

• Bij aanmelding van uw kind zijn wij verplicht om de identiteit van uw kind te controleren. Dat kan op de volgende manieren: samen met het ondertekende aanmeldingsformulier kunt u ook een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de leerling bij de school inleveren. Dit kan digitaal als bijlage, per post of door middel van afgeven bij de receptie. Ook is het mogelijk om, in plaats van een kopie in te leveren, langs te komen bij de leerlingenadministratie, zodat wij alle gegevens kunnen controleren.


• De commissie van toelating op de school bekijkt of de aanmeldgegevens compleet zijn. Bij een compleet dossier wordt de aanmelding in behandeling genomen. Mochten er echter stukken ontbreken, dan worden deze bij de betreffende basisschool door ons opgevraagd.
• Aangemelde dossiers worden door de commissie van toelating beoordeeld. Indien er geen bijzonderheden zijn, wordt uw kind toegelaten. De ouders en de basisschool ontvangen hierover in mei/juni een toelatingsbrief.
• Indien uw kind niet kan worden toegelaten, ontvangt u hiervan ook een brief in mei/juni.


 

Aanmelden voor leerjaren 2 en hoger, aanmelden gedurende het schooljaar

Aanmelden van zoon of dochter voor de 2e klas en hoger kan via het formulier aanmelden zij-instroom.

Het formulier is verkrijgbaar bij afdelingleider via de e-mail.

 


Vragen en informatie

Voor algemene vragen betreffende de aanmelding kunt u terecht bij de volgende personen: