Terug naar overzicht

Na vier, vijf of zes jaar -bij een enkeling is het wat meer- kan de studie op het Sintermeertencollege worden afgesloten met het Centraal Schriftelijk Eindexamen. De examens worden op Sintermeerten in de grote sporthal, de comnputerlokalen en lokaal 321 afgenomen.
Voor aanvang van de meivakantie is de sporthal gevuld met stoelen en tafels. Tot op de centimeter nauwkeurig staan ze opgesteld. De roostermaker heeft de surveillanten aangewezen en de examens zijn per speciale koerier aangekomen.

Kortom, wij zijn er klaar voor!

Na een gedegen opleiding en examentrainingen zijn ook de leerlingen klaar voor deze laatste klus op Sintermeerten. Door Corona zijn er dit jaar 3 tijdvakken. Het Eerste Tijdvak start vandaag, maandag 17 mei.  Mavo, havo en vwo starten tegelijk om 13:30u.

Alle kandidaten wensen we heel veel succes!

 

Hoe gaat het verder?

De examens worden eerst gecorrigeerd door de eigen docent en daarna naar een collega van een andere school gestuurd. In overleg wordt dan de eindscore bepaald. Daarna moeten we wachten tot 10 juni voor de uitslag van het Eerste Tijdvak. Hopelijk kan dan de vlag al uit!

Als -onverhoopt- iemand nog niet geslaagd is, of iemand een examen van het Eerste Tijdvak niet heeft kunnen maken, dan kan deelgenomen worden aan het Tweede Tijdvak en het Derde Tijdvak. 

Het diploma en de cijferlijst(en) worden opgehaald tijdens feestelijke zittingen. Meer informatie over deze feestelijke uitreikingen volgt later.

Geplande datums zijn 21 en 22 juli.