Terug naar overzicht

Op vrijdag 14 september kwam de schoolinspectie naar Sintermeerten. Het bezoek maakte deel uit van een grotere inspectie waarbij alle scholen onder het schoolbestuur van SVO|PL onder de loep werden genomen.

Verificatieonderzoek

Op Sintermeerten werd een verificatieonderzoek op de Vwo-afdeling uitgevoerd. Een verificatieonderzoek houdt in, dat men gaat onderzoeken of datgene wat in de beschikbare documenten vermeld is ook in de schoolpraktijk aangetroffen wordt. Op basis van het voorgesprek met het College van Bestuur heeft de inspectie onderstaande leidraad voor alle bezoeken geformuleerd. Deze leidraad is gebaseerd op de nieuwe strategienota van SVO|PL: “Het beste onderwijs voor ieder kind is onderwijs dat aansluit bij de vraag en behoefte van de leerlingen en de regio. SVOPL heeft het onderwijsaanbod, de begeleiding van leerlingen en de samenwerking met stakeholders in de regio hierop ingericht.”

Bij het bezoek werden lessen bezocht en met leerlingen, medewerkers en staf gesproken. De inspecteurs stelden zich heel open op. Zij keken vooral naar de echte onderwijspraktijk op school, zoals wij die nu en in de toekomst gestalte willen geven.

De inspecteurs bekeken ons onderwijsaanbod, de wijze waarop wij zicht hebben op vorderingen van leerlingen, samenwerking in en met de regio en kwaliteitszorg.

Positief eindoordeel

Het verheugt ons natuurlijk zeer dat de inspecteurs een positief oordeel uitspraken over alle vier onderzochte gebieden. Bij het aanbod was het oordeel zelfs goed. Geprezen werd de manier hoe op Sintermeerten het proces van veranderingen met maatwerkbegeleiding wordt ingevoerd en elke week door medewerkers, staf en leerlingen wordt geëvalueerd.