Terug naar overzicht

Zoals altijd kunnen klachten over het examen worden ingestuurd bij het LAKS, het Landelijk Actiecomité Scholieren.

Het LAKS verzamelt klachten en bespreekt ze met het het College voor Toetsing en Examens dat verantwoordelijk is voor de inhoud van de examens.

Daarna wordt de norm bepaald en kan het cijfer uit de score worden berekend.

Examenklacht.nl

Zijn er -volgens jou- fouten in het examen, meld het dan op www.examenklacht.nl, de site van het LAKS. Natuurlijk kun je problemen rond het examen ook bespreken met de afdelingsleiders Boel, Kempen of Reinders. Mijnheer Vegter is de verantwoordelijke voor de gang van de examens op onze school.