Terug naar overzicht

Van Wim de Visser -directeur van het MPC (Milton Peters College) en Sundial School op het door orkaan Irma getroffen Sint Maarten, kregen we deze nieuwsbrief over de hulp die ook Sintermeerten aan de getroffen scholen gaf.


Vorige week ben ik de hele week in Nederland geweest om een aantal scholen te bezoeken die via acties geld en middelen hebben gedoneerd aan onze scholen, MPC en Sundial School. Op dit moment staat de teller op meer dan Naf 230.000,=. En dat bedrag gaat de komende weken nog verder omhoog. Vele duizenden leerlingen van middelbare scholen, in totaal meer dan 20 verschillende scholen, hebben gedurende Sint Maarten-dag en de kerstperiode geld ingezameld voor onze scholen. Ik heb vele verhalen gehoord van leerlingen die dat op heel creatieve wijze gedaan hebben. Van een sponsorloop, geld inzamelen via paardrijden, deur aan deur aanbellen, zwemmarathons tot aan de verkoop van zelfgemaakte pannenkoeken en erwtensoep. Sommige verhalen waren zeer aangrijpend en meer dan ooit de reden voor ons om het gedoneerde geld verantwoord en gericht aan onze leerlingen en hun ouders in te zetten. We gaan iedere bijdrage tot de laatste cent inzetten om die leerlingen te steunen van beide scholen die dat, samen met hun ouders, hard nodig hebben.

Een werkgroep bestaande uit collega’s van beide locaties hebben vier doelen vastgesteld waar het geld aan besteed dient te worden. Indien nodig kunnen er additionele andere doelen ingezet worden die belangrijk zijn om verlichting te geven aan onze leerlingen.
De vier hoofddoelstellingen zijn:
• Bijdrages aan ontbijtprogramma’s in beide scholen.
• Naschoolse begeleiding van leerlingen inclusief eten en drinken.
• Aanschaf van uniformen en kleding voor leerlingen die schade hebben geleden en waarvan we weten dat ouders dat maar heel moeilijk kunnen finacieren.
• Kwijtschelding van (een deel van) de ouderbijdrage voor de scholen, met name de huur van schoolboeken en kosten van activiteiten. Het zorgteam ism de afdelingsleiding geeft advies hierover aan het schoolbestuur.
Ondertussen is ook duidelijk dat een aantal leerlingen dringend een bril nodig heeft en de ouders dat niet kunnen betalen. Ook daar zal het donatiegeld voor gebruikt gaan worden.

Van alle kanten (lokaal in Sint Maarten van particulieren, stichtingen en bedrijven, vanuit Curaçao, Aruba, de VS en Nederland) komen bijdragen in middelen binnen zoals rugtassen, memorysticks, leerlingmateriaal, sportspullen, kantoorartikelen etc. Ook de bijdrage van de Nederlandse overheid is geweldig. Zo hebben we heel veel schoolboeken mogen ontvangen, kopieermachines, kasten, leerlingmeubilair, digitale lesborden en computers. En nog altijd komen goederen bestemd voor de Sint-Maartense scholen binnen. We zijn daar heel dankbaar voor en blij met de constructieve ondersteuning.

Al met al een heel druk bliksembezoek dat energie vroeg maar ook heel veel energie gaf. We worden niet vergeten en veel mensen en instellingen leven met ons mee en gunnen Sint Maarten een voorspoedige wederopbouw.

Dank aan jullie allen voor jullie heel vaak belangeloze inzet. Zonder jullie komt het gedoneerde geld niet op de juiste plek aan. Ik ben een heel trotse ambassadeur geweest voor ons Sint-Maartense onderwijs en speciaal voor MPC en Sundial School.

Wim de Visser

sint maarten 1140