Terug naar overzicht

 

Het belang van tweetalig onderwijs voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling 


Interview met Anouk Scholten

‘In het schooljaar 2022-2023 is de tto afdeling - voor tweetalig onderwijs - opgeheven. Tto blijft niettemin een van de belangrijkste pijlers onder het Sintermeertencollege (SMC). Tot op zekere hoogte bepaalt tto het voortbestaan als brede AVO (Algemeen Voortgezet Onderwijs) school. De vraag is hoe de school tto kan inbedden en springlevend kan houden zonder de status van een aparte afdeling? Daar is het tto projectteam voor opgericht. Onder leiding van Anouk Scholten houdt dit team zich bezig met de vraag, 'Hoe tto als pijler kan groeien en nieuwe in- en doorstroom kan genereren’. 

Engelse taal 1

 

Wie ben je, wat doe je binnen het Sintermeertencollege en wat houdt dat in?
“Ik ben Anouk Scholten, ik draai nu drie jaar mee op Sintermeerten in zowel het regulier onderwijs als binnen tto. Ik heb 17 jaar onderwijservaring als docent Engels. Ook vervul ik de rol van (mede-)vaksectievoorzitter en projectleider tto. Bovendien ben ik dit jaar ook mentor van mavo 4 tto.”

Hoe ben jij projectleider geworden van het tto projectteam?
“De taak werd me in eerste instantie toegewezen, maar ik voel me erg verbonden met het tto programma. Vorig jaar was ik al lid van het ‘Drie Pijlers’ project, maar mijn rol als voorzitter vind ik best spannend. Aansturen betekent dat ik uit mijn comfortzone moet stappen. Gelukkig heb ik ervaren tto docenten in mijn team die als experts fungeren en ik doorloop hiervoor de Green Belt Lean training. Mijn rol is vooral het bewaken van het proces en samen met de projectgroep leden de nodige stappen vooruit te gaan zetten. In het begin voelde mijn rol enigszins onnatuurlijk, maar ik sta er nu heel open in. Ik zie het als een mooie uitdaging.”

Kun je iets meer vertellen over het tto project? 
“Het tto project richt zich op het behouden en aanwakkeren van tweetalig onderwijs binnen Sintermeerten. De afdeling is dan misschien opgeheven, maar tto zelf is springlevend. Sintermeerten is nog steeds de enige tto school voor mavoleerlingen, dit is een van onze unique selling points. Het behouden van tto als volwaardige onderwijspijler is belangrijk, zowel voor de in- als de doorstroom van tto leerlingen.”

Wat is het doel voor komend jaar?
“Droom groot zeggen ze, hè. Ons doel voor het komende jaar is ambitieus: we willen het aantal tto leerlingen per nieuw schooljaar verhogen naar 100. Dit is uitdagend, maar we zijn vastberaden. Tto biedt veel waarde, vooral omdat het aansluit op veel vervolgopleidingen. Het is daarnaast een enorme verrijking van je persoonlijke ontwikkeling. Dit benadrukken we ook voor het mavoniveau, soms voelen mavoleerlingen zich minderwaardig, maar tto is uitermate geschikt voor hen. Afgelopen week heeft de eerste lichting mavoleerlingen hun Cambridge Certificate in ontvangst genomen, daar word ik echt heel blij van.”

Wat is de grootste uitdaging?
“De grootste uitdaging in mijn rol als projectleider is tijd en ruimte vrijmaken voor het project, omdat ik dit doe naast al mijn andere taken en het lesgeven. Tweetalig onderwijs wordt soms verkeerd begrepen, mensen denken bijvoorbeeld dat leerlingen al meer dan genoeg opgroeien met de Engelse taal, via games, muziek en de wereld om zich heen. Toch is het volgen van tto onderwijs ‘a different ballgame’ en best pittig, het vereist toewijding. We merken in de doorstroom dat het juist daaraan soms schort. Hoe tegen tto aangekeken wordt, is ook iets dat we breder en verder willen onderzoeken; beeldvorming is alles.”

Waar haal je jouw persoonlijke voldoening uit als projectleider?
“Wat me het meest voldoening geeft, is mijn geloof in de waarde van tto. Het belang moet onderzocht worden, zeker, maar mijn persoonlijke overtuiging is dat tto cruciaal is voor ons voortbestaan. Het doet me goed dat er in dit project mensen naast me staan, die er echt voor gaan. Het mooiste moment is wanneer leerlingen trots hun certificaten ontvangen, wanneer we zien dat ze echt profiteren van het tto programma. Dan mag je als vakdocent trots zijn dat je daar je steentje aan bijgedragen hebt. Wat me ook voldoening geeft, is dat je terug hoort “dat tto onderwijs is wat leerlingen en ouders ervan verwacht hadden, dat leerlingen plezier krijgen in het Engels en dat het vanzelfsprekender wordt om Engels te spreken.”

Wat wil je graag dat anderen weten van het project?

“Leerlingen moeten weten hoe tto een ontzettende verrijking kan zijn voor je persoonlijke groei. Docenten moeten weten dat tto een kans is voor de ontwikkeling van leerlingen, daarom mag het binnen onze school breder gedragen worden binnen de school; tto moet zich niet alleen beperken tot de vakgroep Engels. Ouders mogen weten dat tto meer is dan ‘leuke reisjes maken naar het buitenland’, het is hard werken, flink groeien en dat geeft ontzettend veel voldoening. Als ik leerlingen zie presenteren in het eerste jaar, en ik zie hoe ze zijn gegroeid in hun laatste jaar, dan geniet ik echt van wat ik zie, die ontwikkeling is echt fantastisch. Ik houd van mijn vak, dus ik vind het top als tto leerlingen goed uit de verf komen.”

Engelse vlag hart

.