Terug naar overzicht

GGD Zuid Limburg

 

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Voortgezet onderwijs schooljaar 2022-2023

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van O tot  18  jaar. Als je  in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs zit nodigen we je uit voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als je vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties rondom de jeugd.

 

Gezondheidsonderzoek

In de tweede klas van het voortgezet onderwijs krijg je een uitnodiging van de jeugdverpleegkundige voor een gezondheidsonderzoek.  De  jeugdverpleegkundige  kijkt dan naar je lichamelijke én je geestelijke gezondheid.  Dus of je  lichaam gezond is en hoe  jij je voelt. Ook wordt geïnformeerd naar je gedrag en leefgewoonten, zoals eten, roken, alcoholgebruik en sporten. Het onderzoek vindt meestal  op school  plaats en duurt ongeveer 20  minuten.  Als je  ergens  last van hebt  of je  zit  niet  lekker in je vel, zeg dit dan zeker tegen de jeugdverpleegkundige! Deze vertelt niks  door  zonder  jouw toestemming en kan je helpen met je problemen. En als je extra hulp of zorg nodig hebt,  kijkt de jeugdverpleegkundige samen met jou wat daarvoor nodig is.

Aanvullende informatie is erg belangrijk

Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we je  van  tevoren een vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar het onderzoek. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Laat de uitnodiging en vragenlijst ook aan je ouders zien, zodat zij weten dat je bent uitgenodigd en waarnaar gevraagd wordt. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met al je gegevens.

 

Inentingen

HPV-vaccinatie:

Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6 vormen van kanker. Ben je ouder dan 10 jaar en heb je nog geen HPV-vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.

Meningokokken ACWY-vaccinatie:

Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden.

Ben je tussen 15 en 18 jaar en heb je nog geen vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.

Meer informatie: https: //rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten

 

Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte

Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisico's toenemen. Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauw samen met de school en het regionale bureau leerplicht, om het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende problemen snel aan te pakken.

 

Jouwggd.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van de samenwerkende GGD'en. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op deze site vind je betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken, drugs en media. De informatie is gecheckt door (medische) professionals.

Alles wat je op JouwGGD.nl doet is anoniem. Als je een vraag stelt via e-mail of chat, is dit altijd vertrouwelijk. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest dit. Zij zullen vertrouwelijk met je vraag of probleem omgaan. De GGD zal nooit zonder jouw toestemming gegevens aan anderen verstrekken, zoals school, ouders of hulpverleners. Ook is het altijd mogelijk om een gesprek te hebben met een jeugdverpleegkundige van de JGZ in jouw gemeente.

 

Vragen of zorgen?

Als je vragen hebt of je zit niet lekker in je vel, neem dan gerust zelf contact op met het Team JGZ. Of loop eens binnen bij de j eugdverp leegkundige als deze op school is. Ook je ouders kunnen met vragen of zorgen over de ont wikkel ing of het gedrag van hun zoon/dochter contact opnemen met het Team JGZ. We  bekijken  samen  met  je  ouders wat we eraan kunnen doen. Bent u een ouder  met  kinderen  in de leeft ijd  van O t/m 18 jaar zonder  vaste verblijfplaats?. Ook dan kunt u alt ijd gebruik maken van de  Jeugdgezondheidzorg  op  die locat ie waar u zich op dat moment bevindt. U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden,  vaccinatie en  het period ieke lichamelijk onderzoek.  Indien uw kind ziek  is dient u hiervoor  contact  op te nemen met de huisarts'.

 

Contact

Team JGZ Parkstad Z- W, locat ie GGD Het Overloon 2 te Heer len E: InfoJGZ.Parkstad@ggdzl.nl

T: 088-880 5044

Website JGZ Zuid-Limburg www.ggdzl.nl

 


Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg Voortgezet onderwijs schooljaar 2022-2023

 

Als je hoge koorts hebt, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, ben je meestal niet in staat om lessen te volgen. Een zieke heeft vaak behoefte aan rust en verzorging en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Als je lichte ziekteverschijnselen hebt, zoals een snotneus of huiduitslag, kun je meestal wel meedoen in de klas of groep, maar in verband met corona zal dat altijd in overleg met school moeten gebeuren en eventueel moet je eerst een test doen.

Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag je als je ziek bent  niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere leerlingen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van

zieke mensen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt "wering" genoemd. Ben je ziek en heb je (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of je wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden. Wering is alleen  zinvol als besmetting van de anderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is.

Daarnaast is melden belangrijk omdat de school - al dan niet in overleg met de GGD - zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere leerlingen en ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te starten.

Vragen?

Heb jij of heeft jouw ouder/verzorger vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@qqdzl.nl.


 De puberteit

In de puberteit verandert er veel. Niet alleen het lichaam verandert, ook sociaal-emotioneel gebeurt er van alles.

  • Hersenen en hormonen

In de puberteit vinden er allerlei ontwikkelingen in de hersenen plaats. Pubers hebben daardoor soms moeite met concentreren en weloverwogen keuzes maken. Ook het lichaam ontwikkelt zich onder invloed van hormonen in de richting van volwassenheid. Pubers krijgen seksuele gevoelens en gaan zich anders gedragen.

  • Identiteit

Pubers ontwikkelen hun eigen identiteit. Wie ben ik, wat kan ik, hoe zie ik eruit, wat vind ik belangrijk? Ze zijn daar onzeker over en daardoor kwetsbaar. Pubers zoeken idolen en trendsetters als voorbeelden. Hun nieuwe identiteit benadrukken ze vaak met kleding.

  • Losmaken van ouders

Pubers willen zelf beslissingen nemen en experimenteren, en hebben daarvoor meer vrijheid nodig. Pubers krijgen hechtere vriendschappen en de invloed van vrienden wordt groter dan van ouders.

  • Humeurig

Pubers hebben vaak last van stemmingswisselingen; vrolijk, chagrijnig, somber. Dit leidt soms tot conflicten met volwassenen.

  • Moe

Vermoeid, uitslapen en op de bank hangen is in deze leeftijdsfase heel normaal. Alle lichamelijke veranderingen kosten energie. Daarnaast worden pubers later op de dag moe en blijven langer op. Een puber slaapt daardoor vaak te weinig.

Voor meer informatie, kijk op:

https://www.opvoeden.nl/puberteit-2177/

https://www.helderopvoeden.nl/opvoeden/hoe-werkt-het-puberbrein

Voor vragen of het maken van een afspraak, neem contact op met de Jeugdgezondheidszorg via infojgz.parkstad@ggdzl.nl of 088-8805044.

Team Jeugdgezondheidszorg Parkstad


 

Pubers en gamen

Veel pubers houden van gamen. Gamen geeft ontspanning en het stimuleert online vriendschappen. Sommige pubers gamen erg veel. Misschien ben je hier bezorgd om. Dan ben je niet alleen. Veel ouders maken zich zorgen om het gamegedrag van hun kind. Door regels te geven help je je kind om bewuster om te gaan met gamen. Dat kan problemen voorkomen. Praat ook met je kind over het soort games dat het leuk vindt. Als je begrijpt wat er zo leuk aan een game is, dan wordt het gemakkelijker om samen regels af te spreken.

Je leest vaak over nadelen van gamen, maar er zijn ook voordelen. Zo blijkt dat licht gamen (een uur per dag) gewoon goed is voor kinderen en jongeren. Ze zitten lekkerder in hun vel, ze gedragen zich aangenamer tegenover anderen, en ze kunnen beter omgaan met problemen dan kinderen die helemaal niet gamen.

Bij jongeren die iets meer gamen, maar nog steeds matig (meer dan een uur, maar minder dan drie uur per dag), zijn de gevolgen niet positief, maar ook niet negatief. Pas als de speeltijd oploopt tot meer dan drie uur per dag gamen, ontstaan negatieve gevolgen: heel vaak alleen zijn, agressiever worden en slechte cijfers halen op school.

Voor meer informatie en tips, kijk op:

https://www.opvoeden.nl/gameverslaving-pubers-5849/

https://www.opvoeden.nl/pubers-en-gamen-5847/

https://www.opvoeden.nl/tips-beeldschermgebruik-10362/

Voor vragen of het maken van een afspraak, neem contact op met de Jeugdgezondheidszorg via infojgz.parkstad@ggdzl.nl of 088-8805044.

Team Jeugdgezondheidszorg Parkstad