Terug naar overzicht

Het Sintermeertencollege heeft een boekenfonds voor alle klassen. Alle leerlingen ontvangen de benodigde studie- en werkboeken via school. De ouders sluiten daartoe met ons een bruikleenovereenkomst af. Op het overzicht van benodigde leermiddelen dat jaarlijks wordt verstrekt, is tevens aangegeven welke leermiddelen niet behoren tot het gratis pakket. Bij elk van deze leermiddelen is vermeld hoe en waar u deze kunt verkrijgen. De door school verstrekte zaken worden in de laatste vakantieweek (vrijdag en zaterdag) beschikbaar gesteld.