Terug naar overzicht

De visie van SMC op burgerschap is als volgt geformuleerd:

‘Een leerling van het Sintermeertencollege is een (wereld)burger die denkt buiten de kaders van de eigen belevingswereld en open staat voor andere culturen en opvattingen. Zij/hij durft zichzelf uit te drukken en communiceert met anderen om zo haar of zijn ideeën kenbaar te maken.  Door burgerschapsvorming ontwikkelen we kennis, vaardigheden en houding waardoor we leerlingen stimuleren op een actieve manier een rol te spelen in onze samenleving. Deze visie is geïntegreerd binnen de missie van school waarbij leerlingen en personeelsleden worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen’.