Terug naar overzicht

Periodisering  

Het jaar is verdeeld in 4 perioden. Elke periode bestaat uit 8-10 weken les en wordt afgesloten met een toetsperiode. Gedurende het jaar worden projectdagen georganiseerd. Hierin vinden excursies, practica en vakoverstijgende projecten plaats (Natuur- en Milieu Educatie (NME), excursies, Dag van de Media en Sciencedag enz). Door deze projectdagen wordt de samenhang tussen de vakken vergroot en komt de leerstof dichter bij de belevingswereld van de leerling te staan.

Deze jaarindeling is niet alleen overzichtelijk, maar vergroot de effectiviteit van de lesweken en daarmee de studeerbaarheid voor de leerling.


Weekindeling

De leerlingen hebben een rooster van gemiddeld 33 lesmomenten per week. Het streven is erop gericht deze lessen evenwichtig over de week te spreiden en het aantal tussenuren zo beperkt mogelijk te houden.

Ook nablijven i.v.m. te laat komen en ongeoorloofd verzuim vindt na afloop van de lessen plaats.

N.B. leerlingen kunnen op lesdagen geen structurele verplichtingen aangaan voor 16.05u!


Dagindeling 45 minuten rooster

 

Lestijden schooljaar 2022 2023

 


Rapportage en ouderspreekavonden

Ouders en leerlingen kunnen via de portal van SOMtoday de resultaten van de leerlingen op de voet volgen. Begin van het schooljaar ontvangen leerlingen en ouders de inloggegevens die de toegang tot deze portal geven.

Alleen aan het einde van het schooljaar  wordt een schriftelijk rapport uitgereikt. Wel wordt een aantal keer een mentoravond georganiseerd, tijdens welke ouders (al dan niet vergezeld door hun kind) van gedachten kunnen wisselen met de mentor of vakdocent van hun kind.

Er zijn dit jaar vier algemene toetsperiodes van minimaal vijf dagen opgenomen in het jaarrooster. Voor de examenklassen is dit een SE-periode, deze duurt meestal langer dan vijf dagen.