Terug naar overzicht

Gedurende meerdere momenten in het jaar worden door de school excursies en/of reizen georganiseerd, waarvoor leerlingen zich intekenen en de ouders toestemming hebben gegeven voor de te maken kosten. U ontvangt voor de start van het schooljaar een overzicht van de activiteiten waarvoor een financiële bijdrage gevraagd wordt. Nadat de intekening is afgerond, gaat de school financiële verplichtingen aan naar derden: er worden bijvoorbeeld bussen gereserveerd of afspraken gemaakt met musea en hotels. Als een leerling daarna aangeeft dat hij/zij toch niet mee gaat/of kan gaan kan, wordt om de hierboven aangegeven reden, dan ook hoogstens slechts een deel van de betaling gerestitueerd.