Terug naar overzicht

Verzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering gesloten. Deze verzekering dekt ongevallenrisico tijdens de schooltijd, een uur voor en een uur na de aanvang van de lessen. De heen- en terugreis van en naar huis is hierin dus begrepen.

Er is wel een beperking: het verlaten van het schoolterrein tijdens schooltijd gebeurt op eigen risico. Ook ongevallen die zich voordoen tijdens klassikaal sportonderricht, bij museumbezoek, tijdens excursies e.d. vallen onder deze regeling. Een uitbreiding tot een 24-uursdekking is mogelijk.