Terug naar overzicht

Onze leerlingen zullen in hun vervolgstudie, hun loopbaan en in hun leven als volwassen burger in toenemende mate functioneren in een internationaal georiënteerde omgeving. Wij willen hen daarop voorbereiden en zien daarom internationalisering als een belangrijk instrument daarvoor. Niet in de vorm van losse projecten aan de rand van het onderwijs, maar als geïntegreerd onderdeel van het totale onderwijsprogramma. Vanaf de brugklas beginnen de leerlingen met internationale activiteiten.


Tweetalig onderwijs op vwo, havo en mavo

In de brugklas vwo/havo zijn wij in het schooljaar 2012-2013 met een tweetalige stroom gestart. Sinds het schooljaar 2019-2020 starten we ook op mavo met een tweetalige stroom. Dit betekent, dat meer dan 50% van de lessen in het Engels gegeven worden. Onze native speakers en speciaal daarvoor opgeleide docenten zorgen ervoor dat de leerlingen een zeer hoog niveau in Engels bereiken. Bovendien staan de lesinhouden en de aanvullende activiteiten in het teken van Europese en Internationale Oriëntatie. De lessen zijn zo opgezet dat er optimaal ingespeeld kan worden op de verschillen tussen leerlingen en dat zij optimaal kunnen werken aan de eigen (niet-) talige ontwikkeling.

Op basis van de verworvenheden in de brugklas kunnen de leerlingen doorstromen naar de tweetalige vwo/havo- en havo/mavo-stroom. In leerjaar 3 is er sprake van een aparte tweetalige vwo-, havo- en mavostroom. In dit leerjaar en in de tweede fase wordt in nog sterkere mate gebruik gemaakt van onderwijsinhouden uit het internationale aanbod (Cambridge International Examinations en International Baccalaureate). Bovendien worden in de tweede fase de vakken die met een schoolexamen afgesloten worden  in het Engels aangeboden.


Leerlingen leren in hun reguliere lessen in een internationale dimensie. Er wordt aandacht besteed aan Europese en mondiale ontwikkelingen, in projectdagen wordt dit verder uitgewerkt. Vele leuke, boeiende manieren van onderwijs. Bij de ontwikkeling van de internationale contacten maken we gebruik van ons internationale netwerk van scholen. Leerlingen maken samen met leerlingen van partnerscholen opdrachten op speciaal hiervoor ontwikkelde websites. Leerlingen in de bovenbouw kunnen ervoor kiezen onderdelen van hun examen in het buitenland af te sluiten. Zo hebben de leerlingen van 5-vwo een internationale stage.

Daarnaast is er een project gepland waarin onze leerlingen via videoconferencing met leerlingen over de hele wereld communiceren.

Inmiddels heeft de school in 2016 als kwaliteitskenmerk het TTO-junior-certificate gekregen.

 TTO SMC Junior TTO school

 


 

Parents Team

Ouders van onze TTO- (tweetalig onderwijs) leerlingen kunnen lid worden van het Parents Team. Het Parents Team komt een aantal keren per jaar bij elkaar en bestaat uit de drie TTO-coördinatoren van  onze school en ouders van TTO-leerlingen. Het doel is ouders te betrekken bij deze leerroute. Lopende zaken in een schooljaar worden besproken, waarbij ouders waardevolle feedback, tips en ideeën kunnen aanreiken. Daarnaast helpen de ouders van de Parents Team bij de organisatie en uitvoering van diverse TTO-activiteiten, zoals de Christmas Party, informatieavonden en de Open dag.

Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders van de nieuwe TTO-leerlingen uitgenodigd lid te worden van het Team.


Taalassistenten

Geen goede internationalisering zonder een gedegen taalvaardigheid. De actieve taalvaardigheid wordt bevorderd door de aanwezigheid van taalassistenten, die als ‘native speakers’ met onze leerlingen aan de slag gaan. Wij streven er elk jaar naar om deze taalassistenten in te  kunnen zetten.


Speciaal voor Mavo

Binnen de Mavo-afdeling bieden we leerlingen de mogelijkheid om aan een internationale beroepenoriëntatie deel te nemen, waarbij ze over de grens kennis maken met de beroepspraktijk.

Via ons Mavo+ concept willen wij een dimensie toevoegen aan de toerusting van de leerlingen met de kennis en vaardigheden die voor een succesvol vervolg in het MBO of in Havo-bovenbouw nodig hebben.