Terug naar overzicht

Leiding van de school

Een managementteam heeft de leiding over de school. Dit team bestaat uit de rector en twee sectordirecteuren en vijf afdelingsleiders. De rector is eindverantwoordelijk.


Afdelingen

De school is verdeeld in vijf afdelingen:

  • Leerjaar 1
  • Leerjaar 2
  • Mavo leerjaar 3 & 4
  • Havo leerjaar 3, 4 & 5
  • VWO leerjaar 3, 4, 5 & 6 (Gymnasium en Atheneum)

Elk van deze afdelingen heeft een eigen afdelingsleider. Deze is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken van zijn afdeling, voor de begeleiding, voor de wijze waarop onderwijs gegeven wordt en voor de kwaliteit van het onderwijs in de eigen afdeling.
Hij overlegt regelmatig met de mentoren en teamleden. Hij regelt extra hulp voor leerlingen, intern en extern, als dit nodig is. Hij regelt ouderavonden en andere informatieactiviteiten voor leerlingen en ouders. Hij is ook verantwoordelijk voor disciplinaire zaken en kan op dit punt maatregelen nemen. In bepaalde situaties –in de praktijk gaat het dan om zaken van meer dan gemiddeld belang– is de leerlingcoördinator het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, in plaats van de mentor.


Medezeggenschapsraad (MR)

Voorzitter: Dhr. O. van Egdom
e mr@sintermeerten.nl


Ouderraad (OR)

e ouderraad@sintermeerten.nl


Leerlingenraad (LR)

e leerlingenraad@sintermeerten.nl


 

Schema Interne Organisatie

Interne Organisatie 2324 verbeterd goed