Terug naar overzicht

We werken met een centrale leerlingenbalie voor alle leerlingen van alle leerjaren. Deze balie is bemenst van 08.15 – 16.30 uur en is te vinden bij binnenkomst via de hoofdingang aan de linkerzijde. De leerlingen kunnen bij de baliemedewerker terecht met meldingen en vragen, zoals:

  • Dagelijkse gang van zaken;
  • Meldpunt en opvang voor leerlingen die uit de les zijn verwijderd;
  • Uitgifte lift/bus pasjes;
  • Opvang en registratie van leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden;
  • In welk lokaal zit mijn klas?
  • Vragen m.b.t. het lesrooster