Terug naar overzicht

Het leerlingenstatuut is bindend voor de leerlingen – ook voor diegenen die 18 jaar of ouder zijn –, de leraren, het onderwijsondersteunend personeel, de schoolleiding, het bevoegd gezag en de ouders/verzorgers. De tekst gebruikt de term ‘ouders’, daarmee worden ook ‘verzorgers’ bedoeld.